Aktualności:

2017 III 30
Kuwukla odrestaurowana
Pierwszą od dwustu lat restaurację Kuwukli, pod którą znajduje się grób Chrystusa, ukończyli greccy specjaliści.
2017 II 27
Nieznany portret Kseni Peterbusrskiej
Portret olejny Kseni Petersburskiej odnaleziono w zbiorach Ermitażu. Zdaniem badaczy to jedyny wykonany za życia wizerunek niebiańskiej opiekunki Sankt Petersburga. Praca została odrestaurowana i wystawiona w publicznej strefie konserwatorskiego ośrodka Ermitażu „Stara wieś” – doniosły Izwiestija.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Poznać św. Klemensa, poznać Bułgarię - Natalia Klimuk
W głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego, czyli białostockim Ratuszu, do 10 kwietnia czynna jest wystawa, przygotowana na ubiegłoroczną tysiąc setną rocznicę zaśnięcia św. Klemensa. (więcej...)
Wschód is good! - Eugeniusz Czykwin
Z PAWŁEM KRYSĄ, pomysłodawcą oraz przewodnikiem pielgrzymek po Gruzji, Armenii, Krymie i Cyprze
rozmawia Eugeniusz Czykwin (więcej...)
Raskoł to rana w mojej duszy - Dorota Wysocka
W doświadczonej wojną, kryzysem ekonomicznym i polityczno-społecznym zamętem Ukrainie nie ustają ataki na kanoniczną Ukraińską Prawosławną Cerkiew (UPC). W ostatnim roku – poinformował przewodniczący Synodalnego Wydziału Informacyjno-Oświatowego biskup Kliment – na świątynie UPC dokonano trzynastu napaści. Atakowane – stwierdził władyka – są tylko świątynie UPC, a organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie wykryły sprawców ani jednego przestępstwa. Nawet wobec sprawców obrzucenia w Kijowie koktajlami Mołotowa świątyni w Babim Jarze – nagranie wideo ataku umieszczono w internecie – organy ścigania umorzyły postępowanie. Poczynając od 2014 roku z ogólnej liczby ponad 11 tysięcy parafii UPC utraciła 40 świątyń. W tym samym czasie utworzono 484 nowych parafii – wyświęcenia 23 nowo zbudowanych świątyń dokonał zwierzchnik UPC, metropolita Onufry. Ta statystyka – oświadczył metropolita boryspolski i browarski Antoni – świadczy, że mimo trudności Cerkiew żyje, Cerkiew odradza się, Cerkiew rośnie.
(więcej...)
Ludzie piszą listy - Anna Radziukiewicz
Cerkiew Ruska – tak Bułgarzy nazywają cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, która swą ruską, a nie bałkańską architekturą wystrzeliła w niebo wysoką dzwonnicą w świętej dzielnicy Sofii. Świętej, to moje skojarzenie, bo jakże inaczej ją nazwać, skoro przed oczyma masz potężny patriarszy sobór św. Aleksandra Newskiego, czczący świętego ruskiego, przykryty bizantyńską kaskadą kopuł i półsfer. I gdy się obrócisz do soboru plecami, ujrzysz Hagia Sophię, czerwony jej mur, w kwietniu ozdobiony różem kwitnącej wiśni. Ale gdy ten mur przekroczysz, zobaczysz fragmenty budowli z czwartego i z szóstego wieku, powstałych przy słynnym cesarzu Justynianie Wielkim. Poczujesz oddech wieków, ba, tysiącleci. Pójdziesz nieco dalej i zobaczysz wyrzeźbioną pięknie przed wiekami wizją architekta cerkiew świętych braci Cyryla i Metodego i ich pięciu uczniów. Akacja przed cerkwią, lekko o tej porze przyprószona zielenią, jakby chciała rozbudowaną rzeźbą swoich konarów uzupełnić blask świątyni. Nazywano ją czarnym meczetem, bo Turcy, którzy przejmowali w XIV i XV wiekach panowanie nad Bałkanami, zamienili ją na meczet. W 1903 roku wróciła do prawosławia. Wewnątrz urzeka polichromią. (więcej...)