Aktualności:

2016 XI 29
Sto tysięcy męczenników
Tysiące wiernych wzięło udział w molebniu odprawionym na moście w centrum Tbilisi w dzień stu tysięcy gruzińskich męczenników, zabitych przez Chorezmijczyków w 1227 roku.
2016 XI 02
Książę Karol w krypcie swojej babci
Po pogrzebie Szymona Peresa książę Walii Karol odwiedził rosyjski monaster w Getsemani. Z jego historią zapoznał gościa przewodniczący misji Rosyjskiej Cerkwi za Granicą w Jerozolimie archimandryta Roman (Krasowski). Przy brzmieniu troparu św. równej apostołom Marii Magdaleny książę podszedł do raki z relikwiami św. Elżbiety, zapalił świece i położył kwiaty. Potem odwiedził kryptę swojej babci, księżniczki Alicji, i wziął udział w panichidzie.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Pedagog, psycholog socjolog - Dorota Wysocka
Prof. Elżbieta Czykwin, pedagog, psycholog i socjolog, długie lata związana z Uniwersytetem w Białymstoku, a od kilku z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie, 14 października z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrała nominację profesorską, „belwederską”, jak się ją potocznie nazywa, najwyższy w Polsce stopień naukowy. Poprosiłam, by opowiedziała nam o drodze, jaka do tego wiodła. (więcej...)
Chrześcijańskie cesarstwo - Paweł Kuzienkow
Bizancjum starało się wcielać w życie ideał chrześcijańskiego państwa. Nadszedł czas żeby z uwagą zająć się zbadaniem tej rzeczywiście wybitnej cywilizacji – żeby wyciągnąć wnioski z jej historycznej spuścizny. (więcej...)
Jak budowano cerkiew w Choroszczy - Halina Surynowicz
W 1857 roku z 450 cerkwi w diecezji wileńsko-litewskiej 312 świątyń wymagało natychmiastowych remontów, a wiele z nich należało rozebrać z powodu złego stanu technicznego, zagrażającego zawaleniem. Podobnie było z plebaniami. Tylko jedna trzecia parafii mogła poszczycić się ich posiadaniem. Zdecydowane działania w kierunku poprawy sytuacji nastąpiły po powstaniu styczniowym. W 1864 roku w Grodnie powołano Grodzieński Komitet Budownictwa Cerkiewnego. Ruch budowlany przybrał wówczas pokaźne rozmiary. Jednak trudno było trafić na listę komitetu – otrzymać zgodę i środki na budowę lub remont cerkwi. Dowodzą tego starania o wybudowanie nowej cerkwi w Choroszczy. (więcej...)
Za krótko był z nami - Irena Matus
6 czerwca w wypadku samochodowym zginął o. Leonid Szeszko, proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. Całe swoje życie związał z ziemią hajnowską. Tu się urodził, tu dorastał, tu służył Bogu i ludziom. Przywołujemy wspomnienia o nim.
(więcej...)