Aktualności:

2017 V 31
Relikwie św. Mikołaja odwiedziły Moskwę
Po południu 21 maja specjalnym samolotem z Bari we włoskiej Apulii przywieziono do Moskwy relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy, biskupa Myr Licyjskich. To bezprecedensowe wydarzenie od samego rana relacjonowała państwowa rosyjska telewizja. Bezsprzecznie była to wiadomość dnia.
2017 V 30
Kuwukla odrestaurowana
Pierwszą od dwustu lat restaurację Kuwukli, pod którą znajduje się grób Chrystusa, ukończyli greccy specjaliści.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Wartości i interesy - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 27 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Azji spotkali się w Berlinie 27-30 marca na dwudziestej trzeciej konferencji, organizowanej przez Międzynarodową Fundację Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN), kierowaną przez prof. Walerego Aleksiejewa. Konferencja była zorganizowana przy udziale berlińsko-niemieckiej eparchii Ruskiej Prawosławnej Cerkwi, Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia (MAP) i innych partnerów. Zgromadziła przedstawicieli Cerkwi, polityki, rządów, parlamentów, nauki, organizacji społecznych, publicystów. Poświęcona była problemowi wartości i interesów w zmieniającym się świecie. Odbywała się w Domu Rosyjskiej Nauki i Kultury w Berlinie, największej tego typu placówce poza granicami Rosji. (więcej...)
Z Wilna do Mińska czyli duchowym szlakiem - rozmawia Anna Radziukiewicz
Z założycielem i przewodniczącym
mińskiego Bractwa Trzech Wileńskich Męczenników MIKOŁĄ MATRUŃCZYKIEM
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Białoruski władyka - Wysłuchała Anna Radziukiewicz
Podczas Liturgii, służonej w cerkwi św. apostołów Piotra i Pawła w Mińsku w święto Trzech Wileńskich Męczenników, modlono się za duszę arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza. Po południu, z inicjatywy bractwa oraz proboszcza mińskiej parafii Ikony Bogarodzicy Wszystkich Strapionych Radość o. Igora Korestielowa, kilkudziesięciu mińszczan spotkało się na zaupokojnej litii oraz wieczorze wspomnień o władyce. Gospodarzem spotkania była parafia Ikony Bogarodzicy Wszystkich Strapionych Radość. W wypowiedziach powtarzało się określenie: To wsieleński władyka, to i nasz białoruski arcypasterz. Tak już jest – człowiek godny, światły, pełen miłości i pokory przekracza wszelkie granice – państwowe, konfesyjne, narodowościowe. Jest „nasz” dla mnóstwa ludzi na świecie. A oto jak wspominano władykę Jeremiasza w Mińsku:
(więcej...)
Dramat świątyń - Anna Radziukiewicz
Konwersje świątyń – za tym pojęciem kryje się dramat. Nie ma na świecie cenniejszych obiektów niż świątynie. Tak było od czasów Świątyni Jerozolimskiej, poprzez świątynie chrześcijańskie, miejsca kultu żydowskiego, muzułmańskiego, buddyjskiego. I kiedy takie obiekty zmieniają swoje pierwotne przeznaczenie, czyli ulegają konwersji, zwykle kryje się za tym procesem dramat wojny, wojny domowej, rewolucji zbrojnej albo rewolucji w duszy, odrzucającej Boga. Bo w konfliktach religijnych czy politycznych uczestniczy także sztuka.
(więcej...)