Aktualności:

2019 X 08
Jan Widacki wybrałby na posła Eugeniusza Czykwina
Znany prawnik i publicysta, prof. Jan Widacki z Krakowa napisał do ogólnopolskiego tygodnika "Przegląd" felieton "Coś na pocieszenie". Są to jego przedwyborcze rozważania oparte na sondażach, z pytaniem zasadniczym - czy jakaś siła, występująca w koalicji, może być przeciwwagą dla PiS?
2019 X 08
Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego dla Włodzimierza Naumiuka i Jana Smyka
To ważne doroczne wyróżnienie w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, trafiło w tym roku do ośmiu osób, wśród nich dwojga prawosławnych Ruskich – Włodzimierza Naumiuka i Jana Smyka. Nagrody wręczył 30 września marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas uroczystej gali, zakończonej koncertem.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)