Aktualności:

2016 XII 14
XI Biesiada z Księciem 10 lutego
Po raz jedenasty spotkamy się na Biesiadzie z Księciem. Odbędzie się ona 10 lutego 2017 roku, w piątek. Miejsce wspólnej zabawy: Santana przy ulicy Baranowickiej 55 w Białymstoku.
2016 XI 29
Sto tysięcy męczenników
Tysiące wiernych wzięło udział w molebniu odprawionym na moście w centrum Tbilisi w dzień stu tysięcy gruzińskich męczenników, zabitych przez Chorezmijczyków w 1227 roku.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

U podnóża twierdzy - Ałła Matreńczyk
Stara dziewiętnastowieczna fotografia. Na pierwszym planie okazała, pięciokopułowa cerkiew, z tyłu – wzdłuż drogi wysadzonej kasztanami – typowo rosyjskie domy z pięknymi rzeźbieniami wokół okien. Nie, to nie rosyjska głubinka, lecz środek Mazowsza. To rosyjska Aleksandryjska Kolonia, dziś Stanisławowo.
(więcej...)
U Boga wszystko jest możliwe - Eugeniusz Czykwin
Kościół w pierwszym tysiącleciu, mimo wielu problemów, zachował jedność. Na liczne w tym czasie herezje, schizmy, różnice stanowisk, chrześcijański Wschód i Zachód odpowiadał wspólnie na soborach powszechnych. Dla przykładu na IV Soborze Powszechnym w Chalcedonie koło Konstantynopola (451 r.) zgromadziło się 360 (według części badaczy ponad 600) biskupów, archimandrytów i delegatów ze wschodniej i zachodniej części chrześcijańskiego świata. Przyjęto uchwały stanowiące syntezę myśli chrześcijańskiej. Przeciwstawiono się arianizmowi, nestorianizmowi, monofizytyzmowi. W nowym zwięzłym ujęciu wyjaśniono przyjęte na poprzednich soborach prawdy wiary. Tak było w pierwszych ośmiu wiekach. Kościół prawosławny za powszechne uznaje siedem pierwszych soborów (od I Nicejskiego w 325 roku do VII także w Nicei w 787 roku). Zwoływane po tej dacie na Wschodzie sobory określa się jako „panprawosławne”, Zachód swoje sobory, łącznie z II Watykańskim (1962-1965) – było ich 21 – określa jako „powszechne”. (więcej...)
Wschodnie malowidła i zachodni gotyk - Anna Radziukiewicz
O ile polichromie w cerkwiach Podlasia stają się normą, to w zachodnim pasie Polski stanowią rzadkość. Małe liczebnie parafie nie mogą udźwignąć ich kosztów. Tak było nawet
z katedralną parafią Narodzenia Bogarodzicy we Wrocławiu. Aż zdecydowano się rok temu na krok odważny – rozpisujemy cerkiew. (więcej...)