Aktualności:

2018 IX 14
O Ostrobramskiej Ikonie Matki Bożej
W Muzeum Ikon w Supraślu (ul. Klasztorna 1) trwa czasowa wystawa „Panno Święta, (…) co w Ostrej świecisz bramie”, poświęcona wileńskiej Ostrobramskiej Ikonie Matki Bożej, jednej z nielicznych, gdzie jest Ona ukazana bez Dzieciątka.
2018 IX 06
Spotkanie patriarchów w Stambule
Patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył spotkał się 31 sierpnia w Stambule z patriarchą konstantynopolitańskim Bartłomiejem I. Rozmowy, najpierw w obecności wszystkich członków synodu patriarchatu konstantynopolitańskiego, potem w obecności metropolity wołokołamskiego Iłariona i metropolity Galii Emmanuela, trwały łącznie prawie dwie i pół godziny. Poprzednio obaj patriarchowie spotkali się ponad dwa lata temu, a od tego czasu, jak podkreślano, zarówno w życiu religijnym jak i na świecie zmieniło się bardzo wiele.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Mniejszości wyznaniowe u progu niepodległości - Anna Rydzanicz
11 listopada, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań w synagodze Pod Białym Bocianem zorganizowała 61 panel dyskusyjny z cyklu „Droga ku tolernacji”. O Polsce wielowyznaniowej u progu niepodległości mówili historycy – profesorowie, Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku o Cerkwi prawosławnej, Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o Kościele ewangelickim oraz pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorzy, Tomasz Szyszlak o Kościele rzymskokatolickim i Kamil Kijek o wyznawcach judaizmu. Skupiliśmy się na prawosławiu. (więcej...)
Mamy nadzieję że Moskwa się opamięta - tłum. Ałła Matreńczyk
Z arcybiskupem Telmissos HIOBEM (GECZĄ)
z jurysdykcji patriarchatu konstantynopolitańskiego rozmawiają dziennikarze radia BBC (więcej...)
Ruskie okno polonisty - Anna Radziukiewicz
Gdyby nie obowiązująca dzisiaj polityka historyczna, najnowsza książka Andrzeja Romanowskiego byłaby powszechnie czytana i dyskutowana. To książka o literaturze, zakorzenieniu w tradycji. Kultura, jak nic innego, łączy. Polityka, odarta z wizji, dzieli, rzeczywistość czyni płaską, z przeszłości wybiera jedynie fakty do niej pasujące. (więcej...)
O roli laikatu - Ałła Matreńczyk
To już po raz dziewiąty Akademia Supraska zaprosiła na międzynarodową konferencję. Trzydniowe spotkanie, które odbyło się od 18 do 20 października, tym razem poświęcone było roli laikatu w życiu Cerkwi. Kilkunastu prelegentów z Polski, Białorusi, Rosji, Francji, nawet Chin, oraz słuchaczy serdecznie powitał gospodarz, biskup supraski Andrzej, który wystąpił z inauguracyjnym wykładem o roli laikatu w procesie udzielania autokefalii. (więcej...)