Aktualności:

Numer 9(207)    wrzesień 2002Numer 9(207)    wrzesień 2002
fot.M. Dolecki
2002 VIII 26 Grecja - Między Cerkwią a państwem

Swój punkt widzenia na stosunki Cerkiew - państwo oraz wolność religijną w Grecji przedstawił członkom kongresu specjalistów prawa konstytucyjnego arcybiskup Aten Christodulos. - W Grecji separacja między Cerkwią i państwem istnieje de facto od 1975 roku, czyli od proklamowania Republiki - oświadczył. Odtąd nie ma już klauzuli w konstytucji, że władze najwyższe państwa zobowiązują się bronić dominującej religii, ani że członkowie parlamentu muszą składać przysięgę w obecności Synodu. Hierarcha odrzucił zarzuty tych, którzy przedstawiają Cerkiew prawosławną jako instytucję prześladującą mniejszości czy też narzucającą wybór. Stwierdził, że termin "religia dominująca", użyty w greckiej konstytucji, nie oznacza przyznanego przywileju, podkreśla jedynie, że jest to religia większości Greków. - Cerkiew szanuje wolność wyznania każdego obywatela, ale nie może zmuszać ludzi do zawierania ślubu cywilnego, kiedy tego nie chcą - podkreślił, czyniąc w ten sposób aluzję do toczącej się od kilku lat debaty o wprowadzeniu obowiązkowego ślubu cywilnego. Potwierdzając historyczną rolę prawosławia w walce greckiego narodu o wolność arcybiskup odrzucił plany "marginalizowania Cerkwi w społeczeństwie". - Mogą one wywołać jednogłośną reakcję ze strony duchowieństwa i laików, którzy pragną szanować Cerkiew jako matkę i obrończynię narodu - stwierdził.
   Na podstawie "Service Orthodoxe de Presse" oprac. Ałla Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)