Aktualności:

Numer 12(246)    grudzień 2005Numer 12(246)    grudzień 2005
fot.
2002 VIII 29 Holandia - Zmarł o. Adrian

W wieku 89 lat zmarł o. Adrian (Korporaal), jeden z pionierów niderlandzkiego prawosławia. Pogrzeb odbył się 5 czerwca pod przewodnictwem arcybiskupa Szymona, ordynariusza diecezji Belgii i Holandii patriarchatu moskiewskiego, i biskupa Gabriela, pomocnika arcybiskupstwa parafii pochodzenia rosyjskiego w Europie Zachodniej (patriarchat ekumeniczny).
   O. Adrian urodził się w 1913 roku w rodzinie katolickiej. W końcu lat 30., po nowicjacie u benedyktynów odkrył prawosławie. Przyjął je w 1940 r. i razem z o. Jakobem (Akkersdijk) , późniejszym biskupem, rozpoczął życie monastyczne. Po drugiej wojnie światowej wspólnie założyli monaster św. Jana Chrzciciela. W czerwcu 1952 roku o. Adrian przyjął w Berlinie święcenia kapłańskie z rąk metropolity Borysa, ówczesnego egzarchy patriarchy moskiewskiego na Europę Zachodnią i Centralną. A ponieważ zaczęły powstawać parafie składające się wyłącznie z rdzennych Holendrów, rozpoczął prace nad tłumaczeniem całości cyklu liturgicznego. Podjął się tego trudu w 1950, zakończył w 1984 r., poprawki nanosił do końca swych dni. Staraniem o. Adriana ukazały się tłumaczenia książek o prawosławnej teologii i duchowości.
   Na podstawie "Service Orthodoxe de Presse" oprac. Ałla Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)