Aktualności:

Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
2009 IX 28 Pskowska misja

Film Władimira Chotinienki „Preobrażenije” otworzył XVII Festiwal Filmowy „Okno do Europy” w Wyborgu. Film opowiada o „pskowskiej misji”, podjętej przez duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na terenie pskowskiej obłasti, aby odbudować zamknięte i zniszczone przez bolszewików cerkwie i umocnić duchowo naród w niełatwych czasach. Rolę głównego bohatera, o. Aleksandra, gra Siergiej Makowieckij. Stara się on skierować ludzi ku Cerkwi i pomagać jeńcom. Niestety, członkowie misji, po wyzwoleniu, zostali oskarżeni o współpracę z Niemcami.
Kluczowe momenty filmu zaczerpnęliśmy z wydarzeń historycznych, czasami tworzyliśmy nowe wątki w oparciu o archiwalne fotografie – to dla nas samych było bardzo interesujące i pasjonujące – powiedział w wywiadzie reżyser.
Objaśnił, że twórcy filmu obdarzyli bohaterów cechami ludzi, którzy rzeczywiście istnieli i pracowali w „pskowskiej misji”. – Na przykład, jej przewodniczący, o. Siergiej, był zagorzałym melomanem i tę fascynację muzyką przekazaliśmy naszemu filmowemu o. Aleksandrowi. Nieprzypadkowo w filmie dźwięczy muzyka z opery Verdiego „Nabucco”.
Pomysł filmu, jak twierdzi Chotinienko, wyszedł od patriarchy Aleksego II. Ekipa zdążyła uzyskać jego błogosławieństwo.
Te karty historii wielkiej wojny ojczyźnianej są mało znane. A przecież pięćdziesiąt milionów naszych ludzi żyło podczas okupacji, a oparcie znajdowało przede wszystkim w Cerkwi. Duchowni pomagali naszym więźniom, starali się uwalniać ich z obozów koncentracyjnych – objaśniał reżyser.
Jego zdaniem, głównym tematem filmu jest miłosierdzie, to „czego tak brakuje nam dzisiaj, przy całej tak szerokiej naszej rosyjskiej duszy”.
Teraz Włodzimierz Chotinienko przygotowuje się już do nowej pracy. Będzie to ośmioodcinkowy film o Dostojewskim, obejmujący całą życiową drogę pisarza.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)