Aktualności:

Numer 5(203)    maj 2002Numer 5(203)    maj 2002
fot.
2009 IX 28 Pskowska misja

Film Władimira Chotinienki „Preobrażenije” otworzył XVII Festiwal Filmowy „Okno do Europy” w Wyborgu. Film opowiada o „pskowskiej misji”, podjętej przez duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na terenie pskowskiej obłasti, aby odbudować zamknięte i zniszczone przez bolszewików cerkwie i umocnić duchowo naród w niełatwych czasach. Rolę głównego bohatera, o. Aleksandra, gra Siergiej Makowieckij. Stara się on skierować ludzi ku Cerkwi i pomagać jeńcom. Niestety, członkowie misji, po wyzwoleniu, zostali oskarżeni o współpracę z Niemcami.
Kluczowe momenty filmu zaczerpnęliśmy z wydarzeń historycznych, czasami tworzyliśmy nowe wątki w oparciu o archiwalne fotografie – to dla nas samych było bardzo interesujące i pasjonujące – powiedział w wywiadzie reżyser.
Objaśnił, że twórcy filmu obdarzyli bohaterów cechami ludzi, którzy rzeczywiście istnieli i pracowali w „pskowskiej misji”. – Na przykład, jej przewodniczący, o. Siergiej, był zagorzałym melomanem i tę fascynację muzyką przekazaliśmy naszemu filmowemu o. Aleksandrowi. Nieprzypadkowo w filmie dźwięczy muzyka z opery Verdiego „Nabucco”.
Pomysł filmu, jak twierdzi Chotinienko, wyszedł od patriarchy Aleksego II. Ekipa zdążyła uzyskać jego błogosławieństwo.
Te karty historii wielkiej wojny ojczyźnianej są mało znane. A przecież pięćdziesiąt milionów naszych ludzi żyło podczas okupacji, a oparcie znajdowało przede wszystkim w Cerkwi. Duchowni pomagali naszym więźniom, starali się uwalniać ich z obozów koncentracyjnych – objaśniał reżyser.
Jego zdaniem, głównym tematem filmu jest miłosierdzie, to „czego tak brakuje nam dzisiaj, przy całej tak szerokiej naszej rosyjskiej duszy”.
Teraz Włodzimierz Chotinienko przygotowuje się już do nowej pracy. Będzie to ośmioodcinkowy film o Dostojewskim, obejmujący całą życiową drogę pisarza.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)