Aktualności:

Numer 7(313)    lipiec 2011Numer 7(313)    lipiec 2011
fot.Doroteusz Fionik
2009 IX 28 Oblicze anioła

Unikalne i nieznane wcześniej mozaikowe oblicze anioła odkryli pod kopułą, po zdjęciu sześciu-siedmiu warstw tynku,  restauratorzy, pracujący w konstantynopolitańskiej Hagii Sofii. Eksperci podkreślają bardzo dobry stan oblicza serafina, o rozmiarach metr na półtora.

Uczonym pozostało jeszcze ustalić czas przygotowania mozaiki. Póki co nie wiadomo, czy pochodzi ona z IX wieku (kiedy w cerkwi odrestaurowano mozaikowe ikony, zniszczone w okresie ikonoburstwa), czy XIV wieku (kiedy ze środków przysłanych z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego cerkiew była odbudowywana po zniszczeniach wywołanych trzęsieniem ziemi).

Po zajęciu Konstantynopola przez Turków osmańskich w 1453 roku i zamianie Hagia Sofii na meczet, freski i mozaiki zostały w sposób barbarzyński zamazane. Mozaiki aniołów pod kopułą zachowały się, ale zostały zniszczone oblicza serafinów – na szczęście, jak się teraz okazało, nie do końca.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)