Aktualności:

2009 X 02 Dzwony dla św. Jerzego

Od około dziesięciu lat nieustannie trwają prace przy budowie cerkwi św. Jerzego w Białymstoku na Nowym Mieście. Cerkiew, jedna z najpiękniejszych w Polsce, czeka teraz na budowę dzwonnicy. Po święcie Zaśnięcia Bogarodzicy mają ruszyć przy niej dalsze prace. I może do zimy – jeśli Hospodź błogosławi – jak mówi proboszcz parafii o. Grzegorz Misijuk dzwonnica będzie gotowa.

Ma na niej zawisnąć pięć dużych dzwonów i kilka mniejszych, po to by można było na nich dzwonić ale i wygrywać cerkiewną muzykę. Największy, z ikoną Świętej Trójcy, będzie ważył 800 kilogramów,  kolejne zaś - z ikoną Zbawiciela – 500 kg, Bogarodzicy – 290 kg,  św. Jerzego – 190 kg i Archistratega Michała – 100 kg.
Dwa dzwony mają już ofiarodawców. O wadze 190 kg ufundowała rada parafialna cerkwi św. Jerzego, która sprzedając podczas święta Spasa na Grabarce ikony zarobiła 12 600 złotych i wszystkie przekazała na dzwon. Za stukilogramowy zapłaciła jedna rodzina.
Imiona i nazwiska wszystkich ofiarodawców dzwonów zostaną wygrawerowane na specjalnych tablicach – zapewnia proboszcz parafii i ma nadzieję, że fundatorami dzwonów będą nie tylko ci, którzy dźwigają na swoich barkach trud budowy świątyni od początku ale i wierni innych parafii.
Głos dzwonów, jak modlitwa, uświęca świat. Niech nasze ofiary będą jak modlitwa.

fot. Anna Radziukiewicz

__________________________________

Ofiary można składać bezpośrednio w cerkwi przy ul. Pułaskiego 36,
w kancelarii parafialnej lub
wpłacać na konto:
94 1020 1332 0000 1302 0026 2196
z dopiskiem Dzwony


      
(ar)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)