Aktualności:

Numer 5(311)    maj 2011Numer 5(311)    maj 2011
fot.
2009 X 16 Radio Sofia

Pilotażowa emisja programu pierwszej prawosławnej stacji radiowej na Białorusi „Sofia” odbyła się 14 września z błogosławieństwa metropolity mińskiego i słuckiego Filareta. Jej audycje są adresowane w pierwszym rzędzie do tych, którzy szukają drogi do Cerkwi, zastanawiają się nad sensem życia.
– Teraz nadajemy w Internecie i to wyłącznie dzięki entuzjastom – podkreślił przewodniczący redakcji, o. Paweł Serdiuk. – Jest to okres tworzenia stacji, tym niemniej kolektyw jest pełen entuzjazmu.
Docelowe audytorium radia „Sofia” stanowią ludzie od dwudziestu pięciu do czterdziestu lat. W ramówce znajdzie się pięć serwisów informacyjnych, przegląd duchowej prasy Białorusi, audycje tematyczne w oparciu o materiały pisma „Foma”, autorska audycja Kseni Angiełowej „Dzień w radości” i programy muzyczne. Techniczne wsparcie radiu okazała mińska parafia Wszystkich strapionych radość, informacyjne portal sobor.by. Adres strony internetowej stacji radiowej: www. radiosofia.by.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)