Aktualności:

Numer 9(375)    Wrzesień 2016Numer 9(375)    Wrzesień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
2009 X 16 Mniszki bez prądu

Kosowska energetyczna korporacja odłączyła prąd wielu prawosławnym monasterom, m.in. w Graczanicy, Devic i podwor’je w mieście Peć. Jak poinformowały mniszki z Peć, w tej wspólnocie mają swój generator, który włączają na dwie godziny na dzień, żeby utrzymać zasilanie lodówki.
Przedstawiciele kosowskiej kompanii energetycznej przychodzili do nas i mówili, żebyśmy podpisały umowę – mówią mniszki. – Ale tego zrobić nie możemy, postawiono nam bowiem takie warunki, których nie możemy spełnić. Podpiszemy umowę i będziemy płacić za prąd w wypadku, jeśli zostaną uwzględnione nasze prośby.
Przedstawiciele raszko-prizreńskiej diecezji, pod opieką której znajdują się monastery w Kosowie i Metochii, poinformowali, że przedstawiciele energetyki zagrozli obcięciem kabli, jeśli monastery będą otrzymywać prąd z innych źródeł.
Ze swej strony pracownicy energetyki podkreślili, że jedne zasady obowiązują wszystkich, elektryczność wyłączana jest i w meczetach, i w kościołach katolickich, które nie przestrzegają przyjętych zasad.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)