Aktualności:

Numer 10(316)    październik 2011Numer 10(316)    październik 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2009 XI 14 Dialog Cerkiew – Kościół trwa

Posiedzenie komisji mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Cerkwią prawosławną i Kościołem rzymskokatolickim, które odbyło się w połowie października w Nikozji, nie doprowadziło do przyjęcia końcowego dokumentu. Toczące się dyskusje uczestnicy nazwali „bolącymi”.
Komisja nie zdołała omówić wszystkich punktów dokumentu o „Roli biskupa Rzymu w jedności Kościołów w pierwszym tysiącleciu”, praca nad nim będzie kontynuowana także na kolejnym spotkaniu we wrześniu 2010 roku w Wiedniu.
Tekst składa się z trzynastu stronic i trzydziestu dwóch paragrafów. – Trudności było bardzo dużo i rozmowy toczyły się w wolnym tempie – powiedział jeden z uczestników obrad. – Przeanalizowano zaledwie połowę paragrafów. Opóźnienie zostało wywołane nie tylko wyjaśnieniami, jakie uczestnicy obu stron składali do tez tekstu, ale i odmiennymi stanowiskami przedstawicieli lokalnych Cerkwi prawosławnych.
Komisja rozpatrywała zagadnienie w czterech aspektach – „Kościół Rzymu jako pierwszy wśród lokalnych Kościołów Wschodu i Zachodu”, „Biskup Rzymu jako następca apostoła Piotra”, „Rola rzymskiego biskupstwa w okresach kryzysów w kościelnej społeczności”, „Wpływ nieteologicznych czynników”.
Prawosławny sekretarz komisji, metropolita Sasimy Giennadij (patriarchat konstantynopolitański), powiedział, że praca nad projektem tekstu była intensywna, ale mimo to nie została ukończona.
Obrady komisji mieszanej wywołały napięcia w Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej – przeciwko nim wystąpiła część wiernych oraz mnisi monasteru Stawrowuni.
Twierdzili oni, że wspólna modlitwa prawosławnych i katolików jest bezprawna, a dialog między obydwoma gałęziami chrześcijaństwa ma na celu podporządkowanie prawosławia Watykanowi.
Zorganizowali pikietę i w konsekwencji uniemożliwili wspólną modlitwę uczestników posiedzenia w prawosławnej cerkwi na Pafos.
– Cypryjska Cerkiew Prawosławna nie poprze prób przerwania dialogu między prawosławiem i katolicyzmem – powiedział na wieść o tych wydarzeniach arcybiskup Nowej Justyniany i całego Cypru Chryzostom. – Jesteśmy bardzo oddani prawosławnej wierze, ale bez wahania uczestniczymy z innymi prawosławnymi Cerkwiami w dialogu z Kościołem rzymskokatolickim.
Zwierzchnik cypryjskiej Cerkwi ostro potępił protest: – To egoizm, kiedy ktoś, osoba świecka bądź duchowna, stawia swoją opinię ponad opinie i decyzje Cerkwi lokalnych całego prawosławnego świata. Ci ludzie powinni się obudzić. Powinni zejść z obłoków na ziemię i posiąść niezbędną pokorę.
Metropolita Pafos Jerzy podkreślił, że celem dialogu jest odnalezienie tych podstaw wiary, które wyznawali prawosławni i katolicy przed podziałem Kościoła:
Istnieją różnice poglądów, bardzo poważne różnice, a tysiąc lat podziału je wyolbrzymiły. Ale obecne czasy wymagają pojednania, nie bacząc na to, ile wycierpiały Cerkwie z powodu nienawiści i wzajemnej wrogości. Teraz rozumiemy, że powinniśmy współpracować.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)