Aktualności:

Numer 8(254)    sierpień 2006Numer 8(254)    sierpień 2006
fot.Andrzej Karpowicz
2009 XI 14 Dialog Cerkiew – Kościół trwa

Posiedzenie komisji mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Cerkwią prawosławną i Kościołem rzymskokatolickim, które odbyło się w połowie października w Nikozji, nie doprowadziło do przyjęcia końcowego dokumentu. Toczące się dyskusje uczestnicy nazwali „bolącymi”.
Komisja nie zdołała omówić wszystkich punktów dokumentu o „Roli biskupa Rzymu w jedności Kościołów w pierwszym tysiącleciu”, praca nad nim będzie kontynuowana także na kolejnym spotkaniu we wrześniu 2010 roku w Wiedniu.
Tekst składa się z trzynastu stronic i trzydziestu dwóch paragrafów. – Trudności było bardzo dużo i rozmowy toczyły się w wolnym tempie – powiedział jeden z uczestników obrad. – Przeanalizowano zaledwie połowę paragrafów. Opóźnienie zostało wywołane nie tylko wyjaśnieniami, jakie uczestnicy obu stron składali do tez tekstu, ale i odmiennymi stanowiskami przedstawicieli lokalnych Cerkwi prawosławnych.
Komisja rozpatrywała zagadnienie w czterech aspektach – „Kościół Rzymu jako pierwszy wśród lokalnych Kościołów Wschodu i Zachodu”, „Biskup Rzymu jako następca apostoła Piotra”, „Rola rzymskiego biskupstwa w okresach kryzysów w kościelnej społeczności”, „Wpływ nieteologicznych czynników”.
Prawosławny sekretarz komisji, metropolita Sasimy Giennadij (patriarchat konstantynopolitański), powiedział, że praca nad projektem tekstu była intensywna, ale mimo to nie została ukończona.
Obrady komisji mieszanej wywołały napięcia w Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej – przeciwko nim wystąpiła część wiernych oraz mnisi monasteru Stawrowuni.
Twierdzili oni, że wspólna modlitwa prawosławnych i katolików jest bezprawna, a dialog między obydwoma gałęziami chrześcijaństwa ma na celu podporządkowanie prawosławia Watykanowi.
Zorganizowali pikietę i w konsekwencji uniemożliwili wspólną modlitwę uczestników posiedzenia w prawosławnej cerkwi na Pafos.
– Cypryjska Cerkiew Prawosławna nie poprze prób przerwania dialogu między prawosławiem i katolicyzmem – powiedział na wieść o tych wydarzeniach arcybiskup Nowej Justyniany i całego Cypru Chryzostom. – Jesteśmy bardzo oddani prawosławnej wierze, ale bez wahania uczestniczymy z innymi prawosławnymi Cerkwiami w dialogu z Kościołem rzymskokatolickim.
Zwierzchnik cypryjskiej Cerkwi ostro potępił protest: – To egoizm, kiedy ktoś, osoba świecka bądź duchowna, stawia swoją opinię ponad opinie i decyzje Cerkwi lokalnych całego prawosławnego świata. Ci ludzie powinni się obudzić. Powinni zejść z obłoków na ziemię i posiąść niezbędną pokorę.
Metropolita Pafos Jerzy podkreślił, że celem dialogu jest odnalezienie tych podstaw wiary, które wyznawali prawosławni i katolicy przed podziałem Kościoła:
Istnieją różnice poglądów, bardzo poważne różnice, a tysiąc lat podziału je wyolbrzymiły. Ale obecne czasy wymagają pojednania, nie bacząc na to, ile wycierpiały Cerkwie z powodu nienawiści i wzajemnej wrogości. Teraz rozumiemy, że powinniśmy współpracować.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)