Aktualności:

2009 XI 14 Bizantyńska lekcja

Pokaz filmu „Upadek imperium. Bizantyńska lekcja” odbył się w Atenach. Na premierę, do sali najstarszego w Grecji Naukowego Towarzystwa Archeologicznego, przybyło ponad czterysta osób. – Na taki sukces nie liczyłem – przyznawał autor scenariusza, namiestnik Sretienskiego monasteru, archimandryta Tichon. – Jest mi bardzo miło. Jeśli tytuł nosi nazwę „Bizantyńska lekcja”, to tu w Grecji czuję się jak na egzaminie.
Film, przetłumaczony na język grecki, uczeni, hierarchowie Cerkwi, wykładowcy uniwersyteccy obejrzeli przed dyskusją. Wielu nie po raz pierwszy. Tym bardziej, że w Grecji w oparciu o scenariusz filmu wyszła książka i płyta. Cały nakład rozszedł się błyskawicznie.
Dyskusja nad filmem trwała ponad dwie godziny. Archimandryta Tichon powiedział, że idea filmu narodziła się ponad cztery lata temu, kiedy po raz pierwszy odwiedził Konstantynopol i wstrząsnęła nim widoczna nawet na ruinach wielkość cesarstwa i jego niebywały upadek. – I mimo woli pomyślałem o Rosji, o jej nieprostej współczesnej historii – dodał. – Zainteresowało mnie, jakie choroby Bizancjum przeszły na współczesną Rosję.
O historyczne paralele, pokazane w filmie, paralele nie tylko rosyjskie ale i światowe, archimandrytę Tichona pytano najczęściej. Grecki metropolita Mikołaj, w świecie – prof. astrofizyki i były współpracownik NASA, mówił o moralnej grawitacji i jedynym wewnętrznym kosmosie dwóch narodów – rosyjskiego i greckiego.
Powinniśmy pozwolić naszym narodom, by wzbogacały siebie nawzajem tymi skarbami prawosławia – zauważył. – Chcę pokłonić się przed współczesnym duchowym życiem rosyjskiego narodu, od którego można się wielu rzeczy nauczyć.
I greckie audytorium otrzymało taką możliwość. W dużej koncertowej Sali Aten, w wielkim pałacu muzyki, wystąpił chór Sretienskiego monasteru. Miejsc zabrakło.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)