Aktualności:

Numer 7(337)    lipiec 2013Numer 7(337)    lipiec 2013
fot.Piotr Falkowski
2009 XI 14 W 200. rocznicę urodzin Gogola

Do czytelników „Dzieł zebranych” Gogola, które ukazały się staraniem Wydawnictwa Moskiewskiego Patriarchatu z okazji dwusetnej rocznicy urodzin pisarza, zwrócił się patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył.
„W rosyjskiej literaturze pięknej Mikołaj Wasiljewicz Gogol był pierwszym prawosławnym autorem, który konsekwentnie nie tylko siłą swego talentu, ale i sposobem życia świadczył o wiodącej roli ewangelicznego słowa i Świętej Cerkwi w losie każdego człowieka” – czytamy w posłaniu.
Zdaniem patriarchy Gogol jako duchowy autor i prawosławny myśliciel, niestety, jest mało znany szerokiej społeczności, a właśnie ta składowa jego twórczości jest dominująca. Dlatego nie jest przypadkiem, że prace Gogola wydaje centralne cerkiewne wydawnictwo we współpracy z przedstawicielami świata nauki. „Naszą powinnością jest przywrócenie w całości jego twórczości. Spuścizna Nikołaja Wasiljewicza Gogola należy jednocześnie do rosyjskiego i ukraińskiego narodów, stanowiąc część tej wspólnoty przeszłości, która do dzisiaj łączy Rosjan i Ukraińców i służy jako fundament ich duchowej i kulturowej jedności”.
Dlatego jubileuszowe wydanie pełnego wyboru dzieł Gogola odbywa się jednoczęsnie w Rosji i na Ukrainie.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)