Aktualności:

Numer 12(390)    Grudzień 2017Numer 12(390)    Grudzień 2017
fot.Adam Bruczko
2009 XI 14 W 200. rocznicę urodzin Gogola

Do czytelników „Dzieł zebranych” Gogola, które ukazały się staraniem Wydawnictwa Moskiewskiego Patriarchatu z okazji dwusetnej rocznicy urodzin pisarza, zwrócił się patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył.
„W rosyjskiej literaturze pięknej Mikołaj Wasiljewicz Gogol był pierwszym prawosławnym autorem, który konsekwentnie nie tylko siłą swego talentu, ale i sposobem życia świadczył o wiodącej roli ewangelicznego słowa i Świętej Cerkwi w losie każdego człowieka” – czytamy w posłaniu.
Zdaniem patriarchy Gogol jako duchowy autor i prawosławny myśliciel, niestety, jest mało znany szerokiej społeczności, a właśnie ta składowa jego twórczości jest dominująca. Dlatego nie jest przypadkiem, że prace Gogola wydaje centralne cerkiewne wydawnictwo we współpracy z przedstawicielami świata nauki. „Naszą powinnością jest przywrócenie w całości jego twórczości. Spuścizna Nikołaja Wasiljewicza Gogola należy jednocześnie do rosyjskiego i ukraińskiego narodów, stanowiąc część tej wspólnoty przeszłości, która do dzisiaj łączy Rosjan i Ukraińców i służy jako fundament ich duchowej i kulturowej jedności”.
Dlatego jubileuszowe wydanie pełnego wyboru dzieł Gogola odbywa się jednoczęsnie w Rosji i na Ukrainie.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)