Aktualności:

Numer 7(337)    lipiec 2013Numer 7(337)    lipiec 2013
fot.Piotr Falkowski
2009 XI 14 Nowa charytatywna kuchnia w Kosowie

Nową charytatywną kuchnię z piekarnią we wsi Korminianie otworzył po św. Liturgii biskup raszko-prizrenski Artemij. Miejscowa cerkiew nie pomieściła wszystkich zebranych, a z biskupem współsłużyło ośmiu duchownych.
Nowo wyświęcona kuchnia jest już czwartą taką placówką, otwartą przez raszko-prizrenską diecezję w serbskich enklawach w Kosowie i Metochii. Miejscowi Serbowie często nie są w stanie zapewnić sobie posiłku.
Dzisiaj targają nami dwojakie uczucia – powiedział biskup Artemij. – Z jednej strony odczuwamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ten dar, jakim nas poprzez dobrych ludzi – darczyńców, obdarował. Niech i ta kuchnia, podobnie jak trzy poprzednie, służy naszemu narodowi. Ale z drugiej strony doświadczamy dzisiaj także goryczy – że po dziesięciu latach nasz naród nie jest w stanie sam zatroszczyć się o siebie, jak to było wcześniej, do 1999 roku. Oto już dziesięć lat nasz naród i nasza Cerkiew żyją i pracują w wyjątkowo ciężkich warunkach. Dlatego diecezja raszko-prizrenska musi zajmować się organizacją ludowych kuchni, żeby pomóc przeżyć narodowi na tych naszych świętych kosowsko- metochijskich ziemiach.
Nowa kuchnia i piekarnia zapewniają wyżywienie dwustu osobom z dwudziestu okolicznych wsi. W sumie akcją dożywiania objętych jest już około tysiąca osób. W ten sposób codziennie należy przygotować trzy tysiące porcji, rocznie osiemset tysięcy. Potrzeby serbskiej ludności w enklawach są znacznie większe.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)