Aktualności:

Numer 11(293)    listopad 2009Numer 11(293)    listopad 2009
fot.Anna Radziukiewicz
2009 XI 14 O literaturze w Uhrusku

13 października w Woli Uhruskiej na Lubelszczyźnie odbyło się „Uniwersum religijne literatury ukraińskiej: kontekst europejski”. Tak zatytułowano międzynarodową konferencję, nad którą honorowy patronat objęli arcybiskup lubelsko-chełmski Abel i starosta włodawski Janusz Kloc.
Konferencję otworzył wójt gminy Wola Uhruska Jan Łukasik, który powitał władykę Abla i prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego – dyrektora instytutu filologii słowiańskiej i jednocześnie kierownika zakładu filologii ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prof. Czyżewski powitał naukowców literaturoznawców z Polski i Ukrainy – Kijowa, Lwowa, Drohobycza i Kamieńca Podolskiego, a także z Mińska na Białorusi i innych gości. Uczestników konferencji powitali artystycznym programem uczniowie i uczennice gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej.
Arcybiskup Abel przypomniał, że kilka kilometrów od Woli Uhruskiej, w Uhrusku, tysiąc lat temu działała pierwsza prawosławna diecezja na Chełmszczyźnie i Podlasiu. Profesorowi Czyżewskiemu wręczył order św. Marii Magdaleny II stopnia, przyznany przez Cerkiew za działalność ekumeniczną. Profesor, dziękując za wyróżnienie, wręczył władyce dyplom honorowy i książkę prof. Ihora Nabutowycza „Sacrum i Biblia literatury ukraińskiej”.
Referaty na temat religijności w ukraińskiej literaturze wygłosiło trzynastu literaturoznawców. Konferencji przewodniczyli najpierw prof. Walentyna Sobol z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Ihor Nabutowycz – pracownik naukowy zakładu filogloii ukraińskiej UMCS, potem prof. Mykoła Waskiw z uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim i prof. Petro Iwanyszyn z uniwersytetu w Drohobyczu.
Konferencję zorganizowały Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Filologii Ukraińskiej w Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki – Katedra Teorii i Historii Literatury Ukraińskiej w Drohobyczu i Urząd Gminy w Woli Uhruskiej.
Jan Ignaciuk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Odwieczna potrzeba dobra - o. Konstanty Bondaruk
Odkąd św. apostoł Paweł skierował do młodego biskupa Tymoteusza apel: wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości (1 Tm 4,12), wielu kapłanów i arcypasterzy z różnym skutkiem usiłowało sprostać ideałowi duszpasterza. Wśród licznego grona swiatitielej niezmiennie frapujący i zagadkowy jest sekret popularności i czci, jaką cały świat chrześcijański obdarza św. Mikołaja Cudotwórcę. Każdy czwartek w naszej Cerkwi jest poświęcony temu świętemu. 11 sierpnia upamiętniamy dzień jego narodzin, 22 maja przeniesienie jego relikwii do Bari, a 19 grudnia śmierć hierarchy. W jego osobie jak mało w kim uwidoczniła się prawda, że ważne i godne uznania są rozmaite cnoty, ale wciąż istnieje zapotrzebowanie na zwyczajne dobro i „dobrych pasterzy”. (więcej...)
Tam, gdzie unię podpisano - Anna Radziukiewicz
Gdy 10 stycznia 1439 roku przybyła do Florencji siedmiusetosobowa delegacja Greków ze stopniałego już – z wyjątkami – do granic Miasta Cesarstwa Wschodniorzymskiego, na czele z cesarzem Janem VIII Paleologiem, patriarchą Józefem II, a także z biskupem Efezu Markiem Eugenikiem i arcybiskupem Nicei Bessarionem, zobaczyli tak ja dzisiaj jedno z najbogatszych i najpiękniejszych miast świata. To miasto zobaczył i Izydor, Grek z pochodzenia, metropolita kijowski i całej Rusi. Leżało u podnóża Apeninów, od Morza Śródziemnego dzieliło je mniej niż sto kilometrów. Przeglądało się w szerokiej rzece Arno, rozpamiętując swą starożytną historię, wszak założył je w pierwszym wieku przed naszą erą cesarz Juliusz Cezar. Swą złotą epokę rozpoczęło pod koniec dwunastego wieku, a w połowie następnego biło już floreny, jedną z najsłynniejszych walut średniowiecza. Obrastało kościołami, klasztorami, mostami, przy swoich wąskich ulicach, chronionych przez fortecę, zdawało się gromadzić nieprzebrane bogactwa. (więcej...)
Patriarcha i jego sekretarz - Natalia Klimuk
Obaj zostali kanonizowani. Są na jednej ikonie, Sobór Świętych Nowych Męczenników i Wyznawców Ruskich XX wieku. Patriarcha wyznawca Tichon (Bieławin) zawsze gdzieś w centrum. Nawet na tak „zatłoczonej” ikonie łatwo go znaleźć, patriarszy kukoł zdecydowanie wyróżnia, jest jeden. Poza innymi hierarchami, duchownymi, mnichami i mniszkami, świeckimi, dziećmi, dużo ledwie widocznych aureoli. W tym tłumie jest i święty męczennik wyznawca Neofit (Osipow). Dla nas postać o tyle ciekawa, że urodził się w Augustowie. (więcej...)
Dialog ponad wiekami - Anna Radziukiewicz
Supraskie freski to dialog mistrzów prowadzony przez pół tysiąca lat – takie odnoszę wrażenie, patrząc na południową i zachodnią ścianę głównej nawy cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. Te właśnie ściany zostały w tym roku rozpisane. Mistrz Nektarij, Serb, ze swoimi pomocnikami przybył w połowie XVI wieku przy archimandrycie Sergiuszu Kimbarze do Supraśla i rozpisał wnętrze wzniesionej w puszczańskich odstępach wspaniałej cerkwi. Mistrz Wiktor Downar, Białorusin, przybył ze swoimi pomocnikami, już dojrzałymi artystami, synami Mikołajem i Aleksiejem, z Mińska i odtwarza szesnastowieczne dzieło. Z tamtych fresków, po wysadzeniu w 1944 roku cerkwi przez Niemców, ostało się tylko trzydzieści fragmentów – wśród nich szesnaście postaci i ornamenty. (więcej...)