Aktualności:

Numer 12(210)    grudzień 2002Numer 12(210)    grudzień 2002
fot.M. Dolecki
2014 XI 20 Zmarł Mikołaj Osorgin

W wieku 91 lat zmarł 5 listopada w Paryżu Mikołaj Osorgin, emerytowany profesor Instytutu św. Sergiusza i regent istniejącej przy nim cerkwi, poinformowało arcybiskupstwo rosyjskich parafii prawosławnych w Europie Zachodniej (patriarchat konstantynopolitański).

Całe życie zmarłego było związane z podwor’jem św. Sergiusza, tam pracował, wykładał i mieszkał. Mikołaj Osorgin był drugim synem Michała Osorgina (1887-1950), byłego oficera pułku kirasjerów i marszałka szlachty kałuskiej guberni. Jego matką była grafini Jelena Murawjowa-Wileńska (1893-1968). Osorginowie wyemigrowali z Rosji po rewolucji i klęsce białej armii na Krymie. Początkowo przybyli do Konstantynopola, potem wyjechali do Niemiec, w końcu osiedli w Paryżu.

18 czerwca 1924 roku, w dzień odnalezienia relikwii św. Sergiusza z Radoneża, Michał Osorgin z błogosławieństwa metropolity Eulogiusza (Georgijewskiego) kupił na publicznym przetargu posesję z domem przy ulicy Krymskiej 93 w Paryżu. Tutaj władyka postanowił utworzyć nową parafię i instytut teologiczny, rosyjska emigracja bardzo potrzebowała kadr duchowych i teologów.

Michał Osorgin zamieszkał ze swoją brzemienną żoną i starszym trzyletnim synem na terenie tej posesji, w małym domku stróża. Tam 8 września 1924 roku przyszedł na świat Mikołaj Osorgin. A ponieważ cerkiew była jeszcze nie otwarta, kilka dni później w tym samym domku metropolita Eulogiusz go ochrzcił.

Mikołaj Osorgin spędził swoje dzieciństwo i młodość w siergiejewskim podwor’ju wśród znakomitych wykładowców Instytutu św. Sergiusza. Był prysłużnikiem, razem ze swoimi braćmi, Michałem i Sergiuszem, śpiewał w cerkiewnym chórze, którym kierował ich ojciec.

W 1939 roku metropolita Eulogiusz wyświęcił go na lektora. Mikołaj Osorgin ukończył rosyjskie liceum w Paryżu, potem Instytut św. Sergiusza. W 1950 roku ożenił się z Iriną Aleksandrowicz. W tym samym roku, po śmierci ojca, przejął po nim obowiązki psalmisty i regenta parafii św. Sergiusza. Mikołaj Osorgin zastąpił swego ojca także w instytucie, wykładał liturgikę i cerkiewny ustaw. Przez pięćdziesiąt lat, do 2005 roku, pracował jako profesor, administrował też podwor’jem, a nawet kierował zakładem wyrobu świec.

Na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)