Aktualności:

Numer 8(350)    sierpień 2014Numer 8(350)    sierpień 2014
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XI 20 Wizyta antiocheńskiego patriarchy

Z arcypasterską wizytą do Grecji, następnie na Świętą Górę Atos przybył patriarcha antiocheński Jan X. Po Liturgii w cerkwi synodalnego monasteru Petraki w Atenach dostojny gość został przyjęty przez Synod Greckiej Cerkwi. – Grecka Cerkiew stale modli się, by do Antiochii powrócił pokój – powiedział arcybiskup Aten i całej Hellady Hieronim II. – W sposób szczególny modlimy się za Liban, którego chrześcijanie są odpowiedzialni za zachowanie integralności kraju. Nie możemy wyobrazić sobie Wschodu bez chrześcijan.

– Światowa opinia publiczna musi wykorzystać wszelkie pokojowe sposoby uregulowania syryjskiego konfliktu – podkreślił patriarcha Jan X. – Podobnie jak nasi bracia muzułmanie, potępiamy zarówno religijny ekstremizm, jak i zagraniczną wojskową interwencję pod przykrywką „praw człowieka”. Nasz naród jest prawosławny i będzie trzymać się prawosławia do ostatniej kropli krwi.

Arcybiskup Hieronim odznaczył gościa orderem greckiej Cerkwi – najwyższym krzyżem Apostoła Pawła.

Patriarcha spotkał się także z prezydentem Grecji Karlosem Papuliasem i ministrem spraw zagranicznych Evangelosem Venzelosem.

Z Aten patriarcha Jan X udał się na Świętą Górę Atos. Tam też prosił hagiorytów o modlitwy za cierpiących w Syrii i Iraku.

– Cerkiew antiocheńska nie wyobraża sobie swojej historii bez Atosu – podkreślił hierarcha. – W niej przecież modlą się ludzie, którzy byli związani ze Świętą Górą. Setki, tysiące mnichów, diakonów, duchownych i biskupów, otaczających duchową opieką wiernych Syrii i Libanu, Jordanii i Iraku, niosło swój podwig tutaj, w tym Ogrodzie Bogarodzicy! Duch Atosu i atoskiej modlitwy przenieśli na naszą ziemię wasi najlepsi uczniowie, dosłownie tchnąc go w założone przez nich na rodzinnej ziemi monastery. Stąd zajaśniało światło prawosławia na cały świat, nie ominęło ono i naszego Wschodu. W latach 70. minionego wieku przyszedł do was o. Icchak (Atalla), prosząc o modlitwy za rozdzierany bratobójczymi walkami Liban – kontynuował patriarcha. – Dzisiaj z tą prośbą przychodzętakże ja, przychodzę z ziemi Efrema Syryjczyka i Jana Damasceńskiego, świętych Piotra i Andrzeja, Kosmy i Symeona. Prosimy o modlitwy za naszą ziemię, za uwolnienie przetrzymywanych władyków z Aleppo, za wybawienie cierpiącego narodu. A w zamian niesiemy wam nasze modlitwy, pieśń naszych dzwonów i miłość małej Antiochii i jej starców.

Na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk

Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)