Aktualności:

Numer 1(199)    styczeń 2002Numer 1(199)    styczeń 2002
fot.M. Dolecki
2014 XI 20 Rosyjska obecność w Ziemi Świętej

Wystawę fotograficzną „Rosyjska obecność w Ziemi Świętej” otwarto 10 listopada 2014 roku w Centrum Kulturalnym Harmonia w Jerozolimie.

Uroczystość zbiegła się ze 150 rocznicą urodzin wielkiej księżnej Jelizawiety Fiodorownej, która w 1905 roku została przewodniczącą Imperatorskiego Palestyńskiego Prawosławnego Towarzystwa i w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju prawosławnego ruchu pielgrzymkowego na Ziemię Świętą, zajmowała się duchowym oświeceniem mieszkańców Palestyny.

Ekspozycja został przygotowana na podstawie fotografii z lat 1885-1917, pochodzących z archiwów Towarzystwa, przechowywanych w zbiorach Państwowego Muzeum Historii Religii. Dzięki wystawie zwiedzający zapoznają się z działaczami Towarzystwa i Rosyjskiej Duchowej Misji w Jerozolimie, zobaczą rosyjskie miejsca w Palestynie, przeniosą się do Jerozolimy XIX wieku.

Imperatorskie Palestyńskie Prawosławne Towarzystwo jest najstarszą w Rosji naukową i humanitarną organizacją pozarządową. Jego statut zatwierdził Aleksander III 8 maja 1882 roku, a główne cele to pomoc przy pielgrzymkach do Ziemi Świętej, naukowe badanie historii Palestyny oraz współpraca humanitarna z krajami biblijnego regionu.

Wspólnym wysiłkiem społeczeństwa i rosyjskiej duchowej misji oraz rosyjskiego konsulatu powstała Rosyjska Palestyna – unikalna infrastruktura cerkwi, podworij, posesji, szkół i szpitali. Przed 1914 rokiem do Towarzystwa w Palestynie należało osiem podworij, w samej tylko Jerozolimie Aleksandryjskie na Starym Mieście, obok Grobu Pańskiego, Jelizawietskie, Mariinskie i Mikołajewskie – w tzw. rosyjskich budowlach, obok – nowe, które otrzymało nazwę Siergijewskie, nieopodal Beniaminowskie. Na początku XX wieku zostały zbudowane podwor’ja w Nazarecie i Hajfie.

Po powołaniu Towarzystwa do Ziemi Świętej pielgrzymowało ponad 10 tys. pielgrzymów rocznie. Z myślą o pielgrzymach i miejscowej ludności organizacja założyła w Jerozolimie szpital i szereg ambulatoriów.

Miała też swoje świątynie – dwie w Palestynie i dwie w Rosji. Towarzystwo zbudowało także dwie cerkwie dla prawosławnych Arabów, św. Sergiusza z Radoneża w Mżdele i św. Jerzego w Kanie Galilejskiej. W latach 1911-1915 nabyło działkę, zbudowało cerkiew św. Mikołaja i podwor’je według projektu Szczusiewa w Bari (Włochy).

Na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)