Aktualności:

Numer 6(300)    czerwiec 2010Numer 6(300)    czerwiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XI 20 O sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Okrągły stół „Bliski Wschód w ogniu. Kto obroni chrześcijan” odbył się w ramach wystawy „Prawosławna Ruś. Moja historia. Rurykowicze” w moskiewskim Maneżu z inicjatywy Imperatorskiego Prawosławnego Towarzystwa Palestyńskiego.

Przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, metropolita wołokołamski Hilarion, podkreślił, że rozmawiał na ten temat z papieżem Franciszkiem w październiku tego roku. Obaj byli zgodni, iż obrona chrześcijan na Bliskim Wschodzie wymaga konsolidacji działań wszystkich Kościołów. 7 listopada metropolita Hilarion, występując na rosyjsko-amerykańskim forum chrześcijańskich zwierzchników, zaznaczył, że jednym z priorytetów chrześcijańskiej współpracy musi być wsparcie chrześcijan, którzy padają ofiarą prześladowań w wielu regonach świata.

Imperatorskie Prawosławne Towarzystwo Palestyńskie stara się okazać pomoc uchodźcom na wielu płaszczyznach, podkreślił jego przewodniczący, Stiepaszyn. Jedenaście wielkich konwojów z pomocą humanitarną, sfinansowaną ze środków Towarzystwa oraz składek wiernych rosyjskiej Cerkwi, zostało wysłanych do Syrii. Do końca roku podobna pomoc zostanie wyekspediowana do Palestyny.

Odradzając starą tradycję, Towarzystwo przystąpiło do budowy rosyjskich szkół na Bliskim Wschodzie, jedna z nich ma powstać w Damaszku.

– Mamy już potrzebne środki, w tej chwili czekamy na przyznanie działki – powiedział Stiepaszyn. Ambasador Syrii w Rosji dodał, że w przyszłości szkoła ta mogłaby stać się pierwszym rosyjskim uniwersytetem w tym regionie.

Eskalacja syryjskiego konfliktu może doprowadzić do całkowitej likwidacji chrześcijańskiej ludności w bliskowschodnim regionie, zauważył zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji Michaił Bogdanow. – Są coraz większe podstawy do niepokoju o dalszy los chrześcijan, obecnych na tej Świętej Ziemi od dwóch tysięcy lat – stwierdził.

Zdaniem o. Mikołaja Bałaszowa, zastępcy przewodniczącego oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, prześladowania chrześcijan w Syrii i Iraku w dużym stopniu są następstwem obojętności zachodnich krajów.

– Losy milionów ludzi, losy chrześcijańskiej obecności tam, gdzie zaczęło się chrześcijaństwo, gdzie sformułowały się wszystkie jego święte księgi i zrodziły podstawy wielowiekowej Świętej Tradycji, są obojętne wielu ludziom, którzy zajmują ważne stanowiska we współczesnej światowej polityce – stwierdził.

Zarówno w Syrii, jak i w Iraku są chrześcijanie, którzy mają zamiar pozostać tam do końca, ale wielu, ratując dzieci i bliskich, musiało uciec – zauważył. Przypomniał, że pół miliona chrześcijan opuściło już Syrię, maksymalnie zmalała chrześcijańska obecność w Iraku, jeszcze gorzej jest w Libii, gdzie chrześcijan praktycznie już nie ma.

To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie jest wynikiem nieodpowiedzialnych działań wpływowych sił w światowej polityce, zaznaczył zastępca przewodniczącego oddziału stosunków zewnętrznych patriarchatu: – Mam na uwadze kraje Zachodu, które podtrzymywały w przeszłości, i obecnie też podtrzymują wielu przedstawicieli radykalnego islamu i radykalnych grup, które rozpoczęły prawdziwą wojnę religijną na Bliskim Wschodzie. W tej sytuacji fakt, że Rosja coraz pewniej przyjmuje na siebie po raz kolejny historyczną rolę obrończyni chrześcijan na Wschodzie, nie może nas nie cieszyć – kontynuował o. Bałaszow. – Szukanie nowych sojuszników w tym dziele, nieustraszone dawanie świadectwa prawdzie o rzeczywistej sytuacji na Bliskim Wschodzie jest naszym obowiązkiem i świętą powinnością.

Przewodniczący synodalnego informacyjnego oddziału moskiewskiego patriarchatu Władimir Legojda zauważył, że przestrzeń medialna zachodnich krajów jest praktycznie wyczyszczona z informacji o położeniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

– O problemach Bliskiego Wschodu pisze się bardzo dużo, ale o prześladowaniu mieszkających tam chrześcijan już nie – powiedział.

Na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk

Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)