Aktualności:

Numer 11(233)    listopad 2004Numer 11(233)    listopad 2004
fot.Andrzej Karpowicz
2014 XI 20 Kolejne próby siłowego przejęcia świątyni

2 listopada przedstawiciele tzw. kijowskiego patriarchatu podjęli próbę przejęcia Uspienskiej cerkwi we wsi Pticzja w rownieńskim obwodzie.

Sprawy potoczyły się według znanego scenariusza. Incydent poprzedziło referendum, w którym oprócz parafian brali udział ludzie postronni, którzy nie mieli z parafią nic wspólnego, a więc zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, (ustawa o wolności wyznania i organizacjach religijnych) nie mieli prawa decydować o jej losie. Według wyników referendum, ogłoszonych przez przewodniczącego wiejskiej rady, za przejściem do „Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu” opowiedziało się 406 osób. Zdaniem parafian, zdecydowaną większość tych głosów oddali ludzie, których nikt w cerkwi nigdy nie widział.

W ten sposób wierni Uspienskiej cerkwi – właśnie ci, którzy mają prawo decydować o jurysdykcyjnej przynależności swojej parafii – znaleźli się w mniejszości.

Za pozostaniem cerkwi w jurysdykcji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu opowiedziało się 306 osób, wszyscy parafianie i mieszkańcy wsi.

Prawosławni ze wsi Pticzja nie pogodzili się z ogłoszonymi wynikami „referendum”. Mimo nacisków cerkiew udało się obronić. U jej ścian nieustannie odprawiano molebny i akafisty. Pod wieczór 2 listopada wszyscy radykalnie nastawieni ludzie rozeszli się do domów.

Już przed tymi wydarzeniami o. Mikołaj Sisoniuk, proboszcz parafii od czterdziestu lat, ostrzegł przewodniczącego wiejskiej rady, że jeśli nie zatrzyma bezprawnego procesu i dopuści do siłowego zajęcia cerkwi, parafianie razem z nim zablokują międzynarodową trasę Kijów – Czop. Będą chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na swój problem. Nie słyszy ich bowiem ani rejonowa, ani obwodowa administracja, ich apele ignorują miejscowe i centralne media.

Na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk

Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)