Aktualności:

2014 XII 09 Ręczniki z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki na kartach albumu

30 lat istnieje Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Przez ten czas na trwale wpisało się na kulturalną mapę Bielska Podlaskiego. Wśród licznych zabytków w zbiorach muzeum wyróżnia się kolekcja ludowych ręczników.

Muzeum od lat przybliża ich historię oraz obrzędowość z nimi związaną, charakterystyczną dla Ziemi Bielskiej. Gdy pracownicy muzeum rozpoczynali gromadzenie ręczników i odtwarzanie całej kulturowej otoczki z nimi związanej, ręcznik był już niemal zapomnianym elementem ludowej kultury. Teraz przeżywa „drugą młodość”.

W ostatnich miesiącach pracownicy muzeum realizowali projekt Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka. Do współpracy zaprosili Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacze spotykali się z mieszkańcami wsi i sporządzali dokumentację ręczników. Dotarli do wsi Krzywa, Łoknica, Miękisze, Ogrodniki, Pasynki, Treszczotki, Widowo, Koszele, Mikłasze, Szczyty Dzięciołowo, Szczyty Nowodwory, Czyże, Kojły, Kuraszewo, Leniewo, Osówka, Podrzeczany, Rakowicze oraz Nowoberezowo i Stare Berezowo. Efektem badań jest album Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka. Znajdziemy w nim zdjęcia ręczników pozostających jeszcze w domach na wsiach i informacje o czasie i miejscu ich powstania, rodzaju tkaniny ze splotem, zdobnictw. Album uzupełniony jest zdjęciami kolekcji ręczników z kolekcji bielskiego muzeum.

Promocja albumu odbędzie się 19 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w Muzeum w Bielsku Podlaskim
Jan Makal

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)