Aktualności:

Numer 12(390)    Grudzień 2017Numer 12(390)    Grudzień 2017
fot.Adam Bruczko
2015 I 22 Kanada: Najstarszy zapisany fragment Ewangelii

Naukowcy ze Studium Teologicznego Akadii, badając maskę mumii, doszli do wniosku, że karty papirusu, z których została wykonana, zawierają zapisany w I wieku n.e. fragment Ewangelii Marka. Gdyby ich przypuszczenie się potwierdziło, byłby to najstarszy zachowany fragment Ewangelii na świecie. Uważany dotychczas za najstarszy, pochodzi z II wieku.

Najprawdopodobniej do publikacji tekstu dojdzie w tym roku. Wspomniany fragment Ewangelii został napisany na karcie papirusu, wykorzystanej następnie do przygotowania maski mumii. Ze złota zwykle wykonywano maski faraonów, prostych ludzi z papirusu i lnu, przy użyciu farby i kleju. Biorąc pod uwagę, że papirus był stosunkowo drogim materiałem, czasami wykorzystywano już zapisany.

W ciągu ostatnich lat uczonym udało się opracować metodę pozwalającą usunąć klej, nie uszkadzając atramentu na papierze. Dzięki temu napisane na papirusie teksty można przeczytać. W ten sposób uczeni uzyskali dostęp do szeregu dokumentów z okresu od I do III wieku. Były wśród nich filozoficzne traktaty greckie, wiersze Homera, dokumentu urzędowe, listy prywatne itd.

W wyniku tego zabiegu sama maska ulega zniszczeniu, co niekiedy wywołuje irytację archeologów. Na żądanie właściciela maski wszyscy uczeni podpisali zobowiązanie, że nie będą upowszechniać szczegółów odkrycia do czasu publikacji tekstu. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać.

Przypomnijmy, że kilka lat temu fundacja do spraw ochrony spuścizny kulturowej Etiopii odkryła w jednym ze swych monasterów najstarszą ilustrowaną Ewangelię na świecie. Wszystkie kolory zachowały wyrazistość. Jeszcze wcześniej w Internecie zamieszczono około 800 stron słynnego Kodeksu Synajskiego (Cod ex Sinaiticus) – najstarszej Biblii, zawierającej tekst Nowego Testamentu.

Na podst. pravoslavie.ru i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
fot. pravoslavie.ru
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)