Aktualności:

Numer 11(233)    listopad 2004Numer 11(233)    listopad 2004
fot.Andrzej Karpowicz
2015 II 04 Arabia Saudyjska: Chrześcijańskie zabytki w piaskach pustyni

Starożytne zabytki chrześcijańskiej kultury odkryto w piaskach południowej pustyni królestwa Arabii Saudyjskiej.

Francusko-saudyjska grupa archeologów, która przeprowadzała wykopaliska na pustyni Nadżran, odnalazła na górze Kawkab wyciosane napisy z piątego wieku. Specjalistom z zakresu pisma nabatejskiego udało się odszyfrować imiona Murtad i Rabi, wspomniane także w tzw. spisie męczenników z tzw. Księgi Himajrytów. I Murtad, i Rabi zginęli z rąk Jussufa (Dhu Nuwas), który około 470-475 roku zagarnął tron himajrycki i nakazał zabijać chrześcijan z Nadżaru, co potwierdzają różne źródła chrześcijańskie. Chrześcijanie, którzy przeżyli tę zagładę, zwrócili się do króla Etiopii Chaleba z prośbą o pomoc. I taką pomoc otrzymali. Żołnierze etiopscy pokonali Jusufa, a na tym obszarze powstało królestwo chrześcijańskie, które pozostawało pod opieką króla Etiopii aż do podboju tych ziem przez islam w drugiej połowie VII wieku.

Oprócz imion męczenników w górze wyciosane są cytaty ze Starego i Nowego Testamentu oraz krzyże. Łączna długość inskrypcji wynosi kilometr.

Historycy podkreślają, że o obecności chrześcijan na Półwyspie Arabskim przed islamską inwazją było wiadomo już od dawna, jednak to odkrycie jest jednym z najstarszych zabytków chrześcijańskiej kultury Południowej Arabii, znanych dziś nauce.

Na podst. pravoslavie.ru i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)