Aktualności:

Numer 6(408)    Czerwiec 2019Numer 6(408)    Czerwiec 2019
fot.Anna Radziukiewicz
2015 II 06 Ukraina: Biskup Kliment o chrześcijańskiej postawie wobec konfliktu zbrojnego

Zwierzchnik ukraińskich raskolników Filaret Denisenko w czasie podróży do USA nagrodził orderem senatora Mc Caina i poprosił o broń dla Ukrainy.

– Jedyny sposób, by osiągnąć pokój polega na zwróceniu się do Boga jako wiecznego źródła wszelkiego dobra – skomentował ten wyjazd przewodniczący wydziału informacyjnego ukraińskiej Cerkwi prawosławnej biskup Kliment (Wieczeria). – Tym niemniej, kiedy wierzący człowiek o coś prosi Boga, nie powinien myśleć, że jego prośba powinna spełnić się w jakiś naturalny sposób. Modlitwa zawsze działa w zaskakujący sposób, wbrew ziemskiej logice. Dzisiaj Cerkiew, wzywając do pojednania, wzywa, byśmy uwierzyli, że jest ono możliwe jedynie według prawa Chrystusa. Tylko Pan może pojednać ludzi, którzy nienawidzą się aż po śmierć.

Wczoraj usłyszałem, że pewien działacz religijny wyprawił się za ocean prosić USA o broń dla Ukrainy. Wiele agencji informacyjnych mówiło o tym jak o podwigu. Ale Słowo Boże w Ewangelii Mateusza mówi: „Kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie”. Co zawiera w sobie taki postępek? Jest wymownym świadectwem, że w duszy tego człowieka nastąpił głęboki religijny kryzys.

Ten człowiek przestał wierzyć Słowom Chrystusa, stał się niewierzący. To smutne nie tylko z powodu osobistego dramatu tego człowieka, wywołanego niewiarą.

Smutne jest także to, że jego brakowi wiary środki masowego przekazu nadają status moralnego podwigu i tym samym sieją niewiarę w duszy milionów innych ludzi. Ta niewiara jest dzisiaj główną przeszkodą dla ustanowienia pokoju na Ukrainie.

Dlatego istotą apelu o pokój jest nie tylko porzucenie broni, ale i zawierzenie Chrystusowi – Jedynemu, który prawdziwie czyni pokój, który zwycięża świat swoją wszechogarniającą miłością
– zakończył.

W związku z ostatnią podróżą tzw. patriarchy Filareta do USA wypowiedział się także arcybiskup gorłowski i słowiański Mitrofan.

W końcu 2014 roku „synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kijowskiego patriarchatu” podjął słuszną decyzję o zasuspendowaniu tzw. biskupa użgorodskiego i zakarpackiego Kiryła (Michajliuka) za pozowanie na fotografiach z bronią w ręku.

„Takie postępowanie biskupa Kiryła jest dużym naruszeniem kanonicznych zasad, które zabraniają duchownym brać do ręki śmiercionośną broń” – poinformowano wówczas w komunikacie „synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kijowskiego patriarchatu”.

Na tle takiej decyzji waszyngtońska podróż „patriarchy Filareta” po to, by pomodlić się o pokój i poprosić o amerykańską broń jest absurdalna. Człowiek, który prosi o broń, którą jak wiadomo, będą zabijani ludzie, jest współuczestnikiem zabójstwa.

Nie lepiej pomodlić się o pokój i zwracać się do wszystkich władnych z prośbą, by zrobili wszystko co możliwe, żeby zakończyć cierpienia tych, którzy nie biorą udziału w zbrojnym konflikcie, ale najbardziej z jego powodu cierpią – ludności cywilnej: starców, kobiet, dzieci, które są obywatelami Ukrainy?


Na podst. pravoslavie.ru i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)