Aktualności:

Numer 1(355)    styczeń 2015Numer 1(355)    styczeń 2015
fot.Anna Radziukiewicz
2015 IV 18 Supraska Ławra Podlaską Marką Roku

Podobnie jak w zeszłym roku Monaster na Świętej Górze Grabarce, tak i w tym roku monaster w Supraślu został laureatem Podlaskiej Marki Roku 2014.

W konkursie przyznawane są w różnych kategoriach nagrody, o których decyduje kapituła. Jedną nagrodę przyznaje się jednak na podstawie wyników głosowania internautów. To właśnie w tym głosowaniu monaster zdobył zdecydowaną większość głosów.

Nagrodę (m.in. czek na 15 tys. złotych) odebrali przełożony supraskiej ławry o. archimandryta Andrzej (Borkowski), Adam Musiuk oraz Mariusz Nikiciuk.

– Trudno sobie wyobrazić Podlasie bez pięćsetletniej historii naszego monasteru, który jest chlubą nie tylko prawosławnych, ale wszystkich mieszkańców kraju – powiedział o. archimandryta Andrzej.

– Pięćset lat czekał monaster na Podlaską Markę – powiedział Adam Musiuk. – Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy oddali na niego swoje głosy, będą monaster odwiedzać, obserwować i dalej pomagać w rozwoju tego bardzo ważnego, może nawet najważniejszego, zabytku Podlasia.

– W tym roku rozpoczynamy restaurację słynnych XVI-wiecznych fresków supraskich i traktujemy to jako pierwszy krok do powrotu serbskich fresków do supraskiej cerkwi – dodał Adam Musiuk, odbierając symboliczny czek.

Prócz pieniędzy monaster uzyskał również prawo do posługiwania się logotypem konkursu oraz hasłem „Podlaska Marka Roku 2014 – Nagroda Podlaskich Konsumentów”.
(jm
Jan Makal

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Woda jest żywa - Anna Radziukiewicz
O wodzie będę mówiła z punktu widzenia nauki jako o Bożym elemencie – mówiła w Supraślu 31 maja prof. Irina Kosinowa, akademik kierująca katedrą geologii ekologicznej Uniwersytetu Woroneskiego. Woroneska aglomeracja liczy ponad 1,3 miliona mieszkanców i jest położona prawie pięćset kilometrów na południe od Moskwy. (więcej...)