Aktualności:

2016 II 29 Watykan

Ten iluminowany manuskrypt jest synaksariuszem, zawierającym święta od września do lutego, sporządzonym w X wieku dla cesarza Bazylego II Bułgarobójcy.

Wykonany około 985 roku welinowy kodeks ma wymiary 36,5 x 28,5 cm i liczy 430 stron. W czternastym wieku poświadczony jest jako własność genueńskiego lekarza mieszkającego w Konstantynopolu, następnie trafił do Włoch, gdzie znalazł się w kolekcji księcia Mediolanu Ludwika Sforzy.

Na początku XVII wieku kardynał Paolo Emilio Sfondrati podarował księgę papieżowi Pawłowi V.

Manuskrypt został ozdobiony przez iluminatorów noszących imiona Georgios, Menas, Nestor, Pantaleon, oraz Michała i Szymona Blachernitesów. Każdy z nich podpisał się na marginesie wykonanej przez siebie miniatury. Ilustracje wykonane zostały temperą i złotem. Manuskrypt zawiera łącznie 430 miniatur, z których każda zajmuje pół strony, naprzemiennie pod i nad tekstem, pisanym w 16 linijkach. Zamieszczone scenki ukazują wydarzenia związane z rokiem liturgicznym oraz postaci proroków, świętych i męczenników. Postaci ukazane są na złotym tle, wypełnionym krajobrazami ukazującymi góry i elementy architektoniczne, wywodzącymi się z antycznej tradycji iluminatorskiej. Znaczna część miniatur przedstawia sceny męczeństwa.

Materiał dotyczący pozostałej części roku najprawdopodobniej nigdy nie został przedstawiony w tym rękopisie, ostatnie karty manuskryptu są czyste.

Na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
fot. patriarchia.ru,
pravoslavie.ru, wikipedia

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nasza misja głos i obecność - tłum. o. Włodzimierz Misijuk
Przemówienie adresowane do Wszechamerykańskiego Soboru Kościoła Prawosławnego w Ameryce, Saint Louis, Missouri, 26 lipca 2018. Wygłosił je protoprezbiter Leonid Kiszkowski (z ang. Kishkovsky), wieloletni dyrektor do spraw zagranicznych Cerkwi Prawosławnej w Ameryce (OCA). (więcej...)
Niech nas chroni św. Anna - Ałła Matreńczyk
Potoka, 12 sierpnia, popołudnie. W wyludnionej od wielu lat wsi wzdłuż starego cerkwiska aut tyle, że nie sposób przejechać.
– Tyle samochodów widziałam w Potoce tylko wtedy, gdy weszli Sowieci, a potem Niemcy – mówi osiemdziesięciosześcioletnia Helena Matreńczyk, rdzenna potoczanka – ale władyka za mojej pamięci przybywa po raz pierwszy.Bo i wieś przeżywa wielką uroczystość – wyświęcenia kamienia węgielnego pod budowę czasowni św. Anny. Przyjechał arcybiskup Jakub, duchowni z dziekanem o. Janem Jaroszukiem, diakoni, media.
(więcej...)
Raskoł się pogłębia - tłum. Ałła Matreńczyk
Z arcybiskupem bojarskim FIEODOSIJEM (Snigirowem) rozmawia Siergiej Gieruk (więcej...)
Radość mądrego żywienia - Anna Radziukiewicz
Popołudniowy upał gaszą nieco potężne lipy i budynek – dawniej szkolny, teraz monasterski. Na podwórze wjeżdża traktor. Wyskakuje z niego ojciec Tymoteusz, ihumen monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Ślady znojnej pracy widać na czole, znoszonej mantii i sandałach. Jest 6 sierpnia, 16.45. Szybko zmienia mantię na świąteczne obłaczenije. O siedemnastej rozpoczyna się wsienoszcznoje bdienije przed świętem św. Anny. Ponaddwugodzinne modlitwy wygłuszają mnichom i sporej grupie wiernych pośpiech dnia. (więcej...)