Aktualności:

Numer 9(243)    wrzesień 2005Numer 9(243)    wrzesień 2005
fot.Mirosław Matreńczyk
1970 I 01 Cerkiew Przemienienia

W poprzednim numerze Przeglądu Prawosławnego informowaliśmy o osiągnięciach naukowych naszych duszpasterzy. Z prawosławiem i prawosławna teologią związany był również przewód kwalifikacyjny I stopnia, do którego doszło 24 lutego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rada Wydziału Architektury Wnętrz tej uczelni poddała ocenie dorobek twórczy i osiągnięcia dydaktyczne mgr inż. arch., arch. wnętrz Tatiany Misijuk oraz przygotowany przez nią specjalnie dla potrzeb tego przewodu projekt i pracę kwalifikacyjną: "Cerkiew Przemienienia. Wnętrze, bryła i otoczenie świątyni jako funkcja sprawowanego w niej nabożeństwa". Promotorem Tatiany Misijuk był prof. Andrzej Bissenik,
   a jej dorobek i przedstawiony projekt recenzowali prof. Andrzej Basista, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz prof. Lech Koliński z ASP w Warszawie.

   Makieta cerkwi Przemienienia widok z zewnątrz Tatiana Misijuk podjęła się bardzo trudnego zadania, bowiem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat budownictwo sakralne rozwija się w Polsce na wielką skalę. Skoro pojawiło się tak wiele nowych świątyń i tak wiele nowych rozwiązań, już sama propozycja projektu świątyni - bryły architektonicznej, wnętrza, programu ikonograficznego, poszczególnych elementów wystroju, jak również najbliższego otoczenia - skłania w tym kontekście do pytania, czy w ogóle można coś jeszcze na ten temat powiedzieć. Okazuje się, że nie tylko można, ale i trzeba.
   Projekt cerkwi Przemienienia rozważnie i zdecydowanie osadzony jest na tradycyjnych podstawach, wzorowany na najbardziej charakterystycznych przykładach z historii chrześcijańskiej sztuki sakralnej, a jednocześnie jest rozwiązaniem niezwykle nowatorskim.
   Podporządkowując się wymogom kanonów tradycji i rozważnie zachowując symboliczne elementy architektury i układu wnętrza świątyni, daje im nową oprawę. Nie chodzi tu jedynie o wykorzystanie współczesnych możliwości technologicznych. Wszystkie elementy architektury i wnętrza świątyni podporządkowane są sprawowanemu w niej nabożeństwu.
   Projekt cerkwi Przemienienia charakteryzuje zwarta bryła oraz ścisła korespondencja wnętrza z wyglądem zewnętrznym świątyni - cała jej struktura i wszystkie elementy wnętrza ograniczają się do tego co niezbędne i najważniejsze. Brakuje tu jakichkolwiek zbędnych detali, które nie miałyby wyraźnie określonej funkcji liturgicznej, a ich znaczenie ograniczałoby się jedynie do "dekoracji".
   Cerkiew Przemienienia jest bardzo dobrym przykładem holistycznego traktowania sztuki sakralnej - zarówno bryła architektoniczna, wnętrze, jak i całe otoczenie świątyni są nie tylko podporządkowane jej liturgicznemu przeznaczeniu, ale też współdziałają z nim i zdecydowanie je wspomagają.
   Recenzenci, Rada Wydziału Architektury Wnętrz i goście wysoko ocenili pracę p. Misijuk.
   Makieta cerkwi Przemienienia widok z  wewnątrz Obecny na tym przewodzie kwalifikacyjnym metropolita Sawa wyraził przekonanie, iż nowe pokolenie projektantów pomoże uniknąć projektowych i realizatorskich trudności, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat towarzyszyły powstawaniu nowych prawosławnych świątyń. W swej wypowiedzi o przedstawionym projekcie cerkwi podkreślił znaczenie wiedzy teologicznej, znajomości prawosławnej liturgiki i symboliki przy podejmowaniu tego rodzaju prac projektowych.
   Propozycja matuszki Tatiany Misijuk rozważnie łączy osiągnięcia i możliwości współczesnej technologii z wymogami prawosławnej teologii.
   CMK

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Laureaci - Komunikat kapituły 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
Arcybiskup Tirany, Durres i całej Albanii Anastasios (Yannoulatos), o. Michel Quenot, prawosławny duchowny ze Szwajcarii, znawca ikony, prof. Andrzej Romanowski, polonista i publicysta, Jan Smyk, dziennikarz Polskiego Radia i działacz społeczny oraz Stowarzyszenie Ukraińskich Prawosławnych Dziennikarzy – to laureaci 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.
Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli, kultury prawosławnej oraz za działalność na rzecz zbliżania chrześcijan.
Kapituła nagrody obradowała 26 stycznia pod przewodnictwem Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, wydawanego przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. (więcej...)
Metropolita czasów trudnych - Ałła Matreńczyk
Pięćdziesiąt dziewięć lat temu, 15 marca 1960 roku, o drugiej w nocy, odszedł do Pana metropolita Dionizy (Waledyński). Przez 25 lat kierował naszą Cerkwią, raz po raz doświadczając trudnych prób. Przypomniała o nim wystawa, którą z okazji stulecia odzyskania niepodległości można było obejrzeć w Muzeum Metropolitalnym w Warszawie. Zdążyłam na nią w ostatniej chwili. (więcej...)
Jak zachować zgodę i radość w małżeństwie - Anna Radziukiewicz
Metropolita limasolski (Cypr) Atanazy radzi, jak zachować zgodę i radość w małżeństwie. To ważny głos w sytuacji, kiedy jesteśmy karmieni zmieniającymi się teoriami i koncepcjami, dotyczącymi szczęścia osobistego i w rodzinie, kiedy nie potrafimy wyznaczyć granicy między oddaniem się rodzinie a własną karierą czy przyjemnością, kiedy przestajemy się wzajemnie rozumieć. (więcej...)
Z tęsknoty za wspólnotą - Anna Radziukiewicz
Odbyła się XIII Biesiada z Księciem, która zgromadziła około 350 gości – tylu mogliśmy przyjąć, choć chętnych było więcej. Wśród nich powitaliśmy duchownych o. Andrzeja Misiejuka z matuszką Anną oraz hieromnicha ihumena monasteru w Wysowej o. Maksyma, przedstawicielki korpusu dyplomatycznego Republiki Białoruś – konsul generalną Allę Fiedorową i dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce Ilonę Jurewicz. Był z nami po raz pierwszy Bazyli Piwnik, przewodniczący Bractwa św.św. Cyryla i Metodego, obchodzącego w tym roku 30-lecie istnienia. Powitaliśmy też najsilniejszą w dotychczasowej historii biesiad reprezentację samorządowców – wiceprezydenta Białegostoku Adama Musiuka oraz radnych: Stefana Nikiciuka, Joannę Misiuk, Ksenię Jachimowicz i Tomasza Kalinowskiego. (więcej...)