Aktualności:

hiyuiyugi Numer 4(394)    Kwiecień 2018Numer 4(394)    Kwiecień 2018
fot.Anioł zjawiający się kobietom niosącym wonności. Ikona z końca XV wieku.
2002 I 28 Przegląd Prawosławny nagrodzony

Stowarzyszenie Kultury Słowiańskiej przyznało nagrody im. Fiodora Dostojewskiego za rok 2001. Wśród nagrodzonych znalazła się redakcja
   "Przeglądu Prawosławnego"
.
   Kapituła Nagrody, której przewodniczy Andrzej Zaniewski, wiceprezes Związku Literatów Polskich, nagrodziła także prof. Alicję Wołodźko - Butkiewicz (za badania naukowe nad literaturą rosyjską oraz prace translatorskie z zakresu tej literatury), Bronisława Branko Cirlića (za dokonania popularyzatorskie i translatorskie z zakresu literatury jugosłowiańskiej) oraz Stowarzyszenie Współpracy "Polska - Wschód" (za propagowanie współpracy między narodami polskim i rosyjskim na polu nauki, kultury i gospodarki).
   Redakcja "Przeglądu Prawosławnego"została uhonorowana za "popularyzację nauki i kultury narodów wyznających obrządek prawosławny w Polsce oraz za pielęgnowanie zjawiska tolerancji religijnej".
   Nagrody, w gmachu Stowarzyszenia Współpracy "Polska - Wschód"w Warszawie, wręczali Andrzej Zaniewski i Eugeniusz Orłow, przewodniczący Stowarzyszenia Kultury Słowiańskiej. Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1981 roku.
   - 20 lat temu - mówiła prof. Alicja Wołodźko - nie ceniono w Polsce rusycystów. Dziś także się ich nie ceni, a książek z literatury rosyjskiej prawie się nie wydaje z powodu bariery ekonomicznej. W Polsce wciąż się myśli, że Europa kończy się na Bugu. Tymczasem Zachód zachwyca się nieodmiennie Dostojewskim, Tołstojem, Czechowem. Miłosz w Ameryce wykładał na katedrze litera-tury rosyjskiej, a nie polskiej. W Rosji dziś kwitnie wspaniała literatura, ale Polacy nic o niej nie wiedzą.
   Serbski pisarz i tłumacz literatury jugosłowiańskiej, mieszkający w Polsce Bronisław Branko Cirlić, odbierając nagrodę wyznał: - Wszystko, co w życiu robiłem, służyło popularyzacji słowiańskiej kultury. Pan Branko jest wielkim zwolennikiem jedności narodów słowiańskich. - Wierzę, że po wielkim zjednoczeniu Niemiec dojdzie do zjednoczenia Słowian - mówił.
   Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny "Przeglądu", odwołał się do wielkiej tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której ponad połowę obywateli stanowili wyznawcy prawosławia.
   - Dziś, kiedy Polska wpisuje się do rodziny narodów Zachodu - mówił - odnawianie kontaktów ze Wschodem jest naszą powinnością.
   Otrzymanie nagrody im. Fiodora Dostojewskiego, "piewcy Przemienienia", jest dla redakcji "Przeglądu Prawosławnego"wielkim zaszczytem.
   

Michał Bołtryk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)