Aktualności:

hiyuiyugi Numer 4(310)    kwiecień 2011Numer 4(310)    kwiecień 2011
fot.
2002 I 28 Przegląd Prawosławny nagrodzony

Stowarzyszenie Kultury Słowiańskiej przyznało nagrody im. Fiodora Dostojewskiego za rok 2001. Wśród nagrodzonych znalazła się redakcja
   "Przeglądu Prawosławnego"
.
   Kapituła Nagrody, której przewodniczy Andrzej Zaniewski, wiceprezes Związku Literatów Polskich, nagrodziła także prof. Alicję Wołodźko - Butkiewicz (za badania naukowe nad literaturą rosyjską oraz prace translatorskie z zakresu tej literatury), Bronisława Branko Cirlića (za dokonania popularyzatorskie i translatorskie z zakresu literatury jugosłowiańskiej) oraz Stowarzyszenie Współpracy "Polska - Wschód" (za propagowanie współpracy między narodami polskim i rosyjskim na polu nauki, kultury i gospodarki).
   Redakcja "Przeglądu Prawosławnego"została uhonorowana za "popularyzację nauki i kultury narodów wyznających obrządek prawosławny w Polsce oraz za pielęgnowanie zjawiska tolerancji religijnej".
   Nagrody, w gmachu Stowarzyszenia Współpracy "Polska - Wschód"w Warszawie, wręczali Andrzej Zaniewski i Eugeniusz Orłow, przewodniczący Stowarzyszenia Kultury Słowiańskiej. Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1981 roku.
   - 20 lat temu - mówiła prof. Alicja Wołodźko - nie ceniono w Polsce rusycystów. Dziś także się ich nie ceni, a książek z literatury rosyjskiej prawie się nie wydaje z powodu bariery ekonomicznej. W Polsce wciąż się myśli, że Europa kończy się na Bugu. Tymczasem Zachód zachwyca się nieodmiennie Dostojewskim, Tołstojem, Czechowem. Miłosz w Ameryce wykładał na katedrze litera-tury rosyjskiej, a nie polskiej. W Rosji dziś kwitnie wspaniała literatura, ale Polacy nic o niej nie wiedzą.
   Serbski pisarz i tłumacz literatury jugosłowiańskiej, mieszkający w Polsce Bronisław Branko Cirlić, odbierając nagrodę wyznał: - Wszystko, co w życiu robiłem, służyło popularyzacji słowiańskiej kultury. Pan Branko jest wielkim zwolennikiem jedności narodów słowiańskich. - Wierzę, że po wielkim zjednoczeniu Niemiec dojdzie do zjednoczenia Słowian - mówił.
   Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny "Przeglądu", odwołał się do wielkiej tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której ponad połowę obywateli stanowili wyznawcy prawosławia.
   - Dziś, kiedy Polska wpisuje się do rodziny narodów Zachodu - mówił - odnawianie kontaktów ze Wschodem jest naszą powinnością.
   Otrzymanie nagrody im. Fiodora Dostojewskiego, "piewcy Przemienienia", jest dla redakcji "Przeglądu Prawosławnego"wielkim zaszczytem.
   

Michał Bołtryk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Laureaci - Komunikat kapituły 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
Arcybiskup Tirany, Durres i całej Albanii Anastasios (Yannoulatos), o. Michel Quenot, prawosławny duchowny ze Szwajcarii, znawca ikony, prof. Andrzej Romanowski, polonista i publicysta, Jan Smyk, dziennikarz Polskiego Radia i działacz społeczny oraz Stowarzyszenie Ukraińskich Prawosławnych Dziennikarzy – to laureaci 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.
Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli, kultury prawosławnej oraz za działalność na rzecz zbliżania chrześcijan.
Kapituła nagrody obradowała 26 stycznia pod przewodnictwem Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, wydawanego przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. (więcej...)
Metropolita czasów trudnych - Ałła Matreńczyk
Pięćdziesiąt dziewięć lat temu, 15 marca 1960 roku, o drugiej w nocy, odszedł do Pana metropolita Dionizy (Waledyński). Przez 25 lat kierował naszą Cerkwią, raz po raz doświadczając trudnych prób. Przypomniała o nim wystawa, którą z okazji stulecia odzyskania niepodległości można było obejrzeć w Muzeum Metropolitalnym w Warszawie. Zdążyłam na nią w ostatniej chwili. (więcej...)
Jak zachować zgodę i radość w małżeństwie - Anna Radziukiewicz
Metropolita limasolski (Cypr) Atanazy radzi, jak zachować zgodę i radość w małżeństwie. To ważny głos w sytuacji, kiedy jesteśmy karmieni zmieniającymi się teoriami i koncepcjami, dotyczącymi szczęścia osobistego i w rodzinie, kiedy nie potrafimy wyznaczyć granicy między oddaniem się rodzinie a własną karierą czy przyjemnością, kiedy przestajemy się wzajemnie rozumieć. (więcej...)
Z tęsknoty za wspólnotą - Anna Radziukiewicz
Odbyła się XIII Biesiada z Księciem, która zgromadziła około 350 gości – tylu mogliśmy przyjąć, choć chętnych było więcej. Wśród nich powitaliśmy duchownych o. Andrzeja Misiejuka z matuszką Anną oraz hieromnicha ihumena monasteru w Wysowej o. Maksyma, przedstawicielki korpusu dyplomatycznego Republiki Białoruś – konsul generalną Allę Fiedorową i dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce Ilonę Jurewicz. Był z nami po raz pierwszy Bazyli Piwnik, przewodniczący Bractwa św.św. Cyryla i Metodego, obchodzącego w tym roku 30-lecie istnienia. Powitaliśmy też najsilniejszą w dotychczasowej historii biesiad reprezentację samorządowców – wiceprezydenta Białegostoku Adama Musiuka oraz radnych: Stefana Nikiciuka, Joannę Misiuk, Ksenię Jachimowicz i Tomasza Kalinowskiego. (więcej...)