Aktualności:

Numer 6(300)    czerwiec 2010Numer 6(300)    czerwiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2004 I 19 BELGIA - Prawosławny Benin

Z odczytem na temat "Kilka aspektów obecności prawosławnej w Beninie" wystąpił w ośrodku kształcenia teologicznego w Brukseli o. Tymoteusz Dewedi, wikariusz episkopalny na Benin w diecezji Nigerii (patriarchat aleksandryjski). Zwrócił uwagę, że udziałem Cerkwi prawosławnej w Beninie, podobnie jak w wielu innych państwach Afryki, są te same "doświadczenia, jakie mieli apostołowie i chrześcijanie pierwszych wieków" i to zarówno jeśli idzie o zaangażowanie wspólnot prawosławnych jak i zmiany, jakie wywołuje konwersja na chrześcijaństwo. Cerkiew, która pojawia się w społeczeństwie, w którym poligamia, praktyka rodzinnych obrządków ofiarniczych, czary, są podstawą życia codziennego, musi zmierzyć się z wyzwaniami, których nie znają i nawet nie wyobrażają sobie chrześcijanie na Zachodzie. Niezbędna jest więc praca edukacyjna i stopniowa asymilacja przesłania Ewangelii. O. Dewedi podkreślił, że dużą odpowiedzialność w tym procesie odgrywają zachodni chrześcijanie. Opowiedział o intensywnym życiu parafialnym i sakramentalnym prawosławnych wspólnot w Beninie - parafia spotyka się dwa, trzy razy dziennie na modlitwie. Dlatego prawosławni Beninczycy, kiedy znajdą się na Zachodzie, odczuwają pewną letniość w tutejszym życiu liturgicznym i sakramentalnym. A to przecież tych chrześcijan uważali za "rdzennych", a więc starszych w wierze i z nich chcieli brać przykład. Wspólnota prawosławna Beninu liczy około 2 tys. wiernych, należących do pięciu parafii. Powstała w 1980 r., dopiero w 1997 roku została przyjęta do jurysdykcji patriarchatu aleksandryjskiego.
   Na podstawie "Service Orthodoxe de Presse" oprac. Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)