Aktualności:

Numer 1(307)    styczeń 2011Numer 1(307)    styczeń 2011
fot.Paulina Romaniuk
2004 I 19 CHINY - Zmarł o. Aleksander Du

Po długiej i ciężkiej chorobie, 16 grudnia 2003 roku, zmarł o. Aleksander Du, ostatni duchowny Chińskiej Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej. Jego pogrzeb odbył się w katolickiej katedrze w Pekinie, za zgodą jej biskupa. Obecnie w stolicy Chin nie ma ani jednej czynnej prawosławnej cerkwi.
   O. Aleksander Du miał 81 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 roku z rąk arcybiskupa Pekinu i Chin Wiktora, który kierował Rosyjską Duchowną Misją w Chinach. Misja ta została powołana w 1712 roku, z polecenia Piotra I. Jej staraniem powstały tłumaczenia Pisma Świętego, ksiąg do nabożeństwa i pism Świętych Ojców na język chiński W 1918 roku liczba prawosławnych Chińczyków wynosiła około 10 tys.
   Tuż po rewolucji, kiedy do Chin emigrowało wielu uchodźców z Rosji, misja skoncentrowała się na opiece duchowej nad rodakami. W największych skupiskach Rosjan pojawiły się prawosławne świątynie, dzięki czemu Chińczycy mogli jeszcze bardziej poznać prawosławie. Po drugiej wojnie światowej odrodziło się misyjne służenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Chinach, święcenia przyjęli pierwsi chińscy biskupi, duchowni i diakoni. W 1957 roku Rosyjska Cerkiew Prawosławna przyznała Cerkwi prawosławnej w Chinach autonomię.
   Rewolucja kulturalna praktycznie przerwała jej działalność. Cerkwie i cmentarze prawosławne zostały zniszczone, relikwie zbeszczeszczone, ikony spalone. Wielu duchownych, w tym także o. Aleksander Du, prześladowano - kierowano ich do obozów poprawczych, wyśmiewano, twarz smarowano sadzą. W latach 80. odbudowano niektóre cerkwie. Jednakże prośby o. Aleksandra Du i jego pekińskich wiernych o rejestrację wspólnoty i pozwolenie na odprawianie nabożeństw były załatwiane odmownie. Pekin nie ma cerkwi od 1966 r. Większość istniejących w Chinach świątyń prawosławnych wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem. I tak w cerkwi św. Mikołaja w Szanghaju funkcjonuje restauracja francuskiej kuchni, w innej klub nocny.
   17 lutego 1997 roku Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej powierzył opiekę nad prawosławnymi chrześcijanami w Chinach patriarsze Aleksemu II. Wydział stosunków zewnętrznych patriarchatu moskiewskiego prowadzi rozmowy na ten temat z władzami Chin. Duchowni rosyjskiej Cerkwi odwiedzają Chiny i odprawiają nabożeństwa na terenie ambasady rosyjskiej w Pekinie. O. Aleksander regularnie uczęszczał na te nabożeństwa, przyjmował priczaszczenije.
   Na podstawie "Service Orthodoxe de Presse" oprac. Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)