Aktualności:

Numer 6(324)    czerwiec 2012Numer 6(324)    czerwiec 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2004 II 04 SERBIA - Próba odebrania cerkwi

Z kolejnym aktem dyskryminacji ze strony tymczasowych władz Kosowa i Metohii spotkała się Serbska Cerkiew Prawosławna. W przededniu Świąt Bożego Narodzenia władze Prisztiny na prośbę miejscowego uniwersytetu przekazały mu działkę, na której wznosi się niedokończona jeszcze cerkiew Chrystusa Zbawiciela.
   O tej decyzji raszko - prizrenska diecezja dowiedziała się przypadkowo. Udało się jej także zapoznać z projektem rozporządzenia, które anulowało pozwolenie na budowę świątyni. Zgodę tę prawosławni otrzymali w 1991 roku od ówczesnych władz miejskich, przy poszanowaniu obowiązujących serbskich przepisów prawnych.
   Ten "Bożonarodzeniowy prezent" tymczasowych władz Kosowa i Metohii jest "kolejnym naruszeniem podstawowych praw własności serbskiej Cerkwi" napisała w specjalnym komunikacie raszko - prizrenska diecezja. Biskup Artemij skierował listy protestacyjne do władz Prisztiny i UNFOR, od których zażądał natychmiastowej reakcji na poczynania władz lokalnych i ukrócenia aktów dyskryminacji i terroru dokonywanych w biały dzień, bez jakichkolwiek skrupułów.
   Wieczorem 1 stycznia szef UNFOR upełnomocnił cywilnego administratora Prisztiny do anulowania bezprawnej decyzji. Tak też się stało. Warto odnotować, że haniebną decyzję poparli wszyscy albańscy radni, przy sprzeciwie dwóch osób, Serbów.
   Diecezja z uznaniem odniosła się do tak operatywnego działania UNFOR. - Jeśli (Albańczycy) ponownie będą uzurpować sobie prawo do naszej cerkiewnej własności i napadać na Cerkiew, będziemy odpowiadać w każdy dostępny nam sposób, żeby obronić nasze świętości - poinformował w związku z zaistniałą sytuacją władyka Artemij. - Tragiczne jest to - dodał - że w Europie XXI wieku uniwersytety stają się bronią w walce przeciwko chrześcijańskim wartościom, na których oparta jest europejska cywilizacja i kultura. W czasie gdy w najstarszych europejskich uniwersytetach wznoszone są wspaniałe chrześcijańskie świątynie, uniwersytet w Prisztinie kontynuuje kampanię, której celem jest rozbiórka cerkwi Chrystusa Zbawiciela, bądź też jego adaptacja dla potrzeb uniwersytetu.
   Na podstawie "Service Orthodoxe
   de Presse" i serwisu internetowego moskiewskiego patriarchatu
   opracowała Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)