Aktualności:

Numer 4(310)    kwiecień 2011Numer 4(310)    kwiecień 2011
fot.
2004 II 04 IZRAEL - Patriarcha został uznany

Władze Izraela oficjalnie uznały wybór patriarchy jerozolimskiego Ireneusza I. Podjęły taką decyzję na wniosek komitetu, kierowanego przez ministra spraw zagranicznych Sylvana Szaloma. Już w kwietniu 2002 roku rząd Ariela Szarona postanowił oficjalnie uznać patriarchę, ale wycofał się z tej decyzji z powodu propalestyńskich poglądów przypisywanych hierarsze. Patriarcha Ireneusz I został wybrany w sierpniu 2001 roku na miejsce zmarłego patriarchy Diodora I mimo sprzeciwu władz izraelskich. Jego wybór potwierdzili bez zastrzeżeń król Jordanii Abdallah oraz Jasser Arafat.
   64-letni patriarcha Ireneusz (Emmanuel Skopelitis) pochodzi z wyspy Samos (Grecja). Patriarchat obejmuje swoją jurysdykcją terytorium Izraela, Cisjordanii, Gazy i Jordanii. Liczy pięćdziesiąt parafii, w których służą duchowni, z pochodzenia Arabowie i pięćdziesięciu mnichów, należących do Bractwa Świętego Grobu. Ci odprawiają nabożeństwa w świętych miejscach - w Jerozolimie i Betlejem oraz w monasterach na pustyni, w Cisjordanii. Większość spośród 80 tys. chrześcijan Palestyńczyków stanowią prawosławni. Patriarchat jest strażnikiem świętych miejsc, a także właścicielem ogromnego majątku ziemskiego i nieruchomości w Jerozolimie, Izraelu, Cisjordanii, Jordanii, Gazie, w Grecji i na Cyprze. Jego wartość nigdy nie została podana publicznie. Nieuznanie patriarchy blokowało dotychczas szereg decyzji i inicjatyw patriarchatu.
   Na podstawie "Service Orthodoxe
   de Presse" i serwisu internetowego moskiewskiego patriarchatu
   opracowała Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)