Aktualności:

Numer 4(310)    kwiecień 2011Numer 4(310)    kwiecień 2011
fot.
2004 II 04 KUBA - Wizyta patriarchy ekumenicznego

Oficjalną wizytę na Kubie złożył między 24 a 26 stycznia patriarcha ekumeniczny Bartolomeusz I. W jej trakcie wyświęcił cerkiew św. Mikołaja w Hawanie. W uroczystości wzięli udział prezydent Kuby Fidel Castro, były król Grecji Konstantyn, kardynał Jaime Ortega, arcybiskup Hawany, także delegacja z Narodowej Rady Kościołów, która skupia Kościół anglikański i prawosławny oraz protestancki Stanów Zjednoczonych. Po wyświęceniu Fidel Castro przekazał klucze do cerkwi patriarsze Bartolomeuszowi I, wydał też przyjęcie na jego cześć.
   Cerkiew zbudowana jest z kamienia, w stylu bizantyjskim. Wznosi się w starej dzielnicy Hawany, która została wpisana na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Działkę pod budowę nieodpłatnie przekazał kubański rząd. Na Kubie żyje około 50 prawosławnych Greków, których duszpasterską opieką otacza duchowny z Panamy. Znacznie więcej, bo około 2- 3 tysięcy, jest prawosławnych z krajów byłego ZSRR i innych krajów Europy Wschodniej.
   
   Parafia św. Mikołaja znajduje się w jurysdykcji metropolity Ameryki środkowej Atenagorasa, z siedzibą w Panamie. Jego diecezja obejmuje Meksyk, Panamę, Kolumbię, Wenezuelę, Kubę, Wyspy Karaibskie. Liczba wiernych szacowana jest na 25 tysięcy. Diecezja pragnie ponownie otworzyć także cerkiew św. św. Konstantego i Heleny, która aż do rewolucji w 1959 roku służyła prawosławnym Grekom w Hawanie.
   Na podstawie "Service Orthodoxe
   de Presse" i serwisu internetowego moskiewskiego patriarchatu
   opracowała Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)