Aktualności:

2004 II 05 Antyfon nie tylko o cmentarzach

Antyfon, kwartalnik diecezji przemysko-nowosądeckiej, wydawany przez Ośrodek Kultury Prawosławnej w Gorlicach, ukazał się w starannej szacie graficznej, z bogatym wyborem tekstów i świątecznym dodatkiem "Koladki".
   Szczególnie polecamy artykuł "Pamięć silniejsza od śmierci". Łemkowie przed Akcją Wisła zamieszkiwali 140 wsi. Gdy nastała odwilż, wrócili do nielicznych. Po wielu zostały tylko fundamenty domów, zdziczałe drzewa owocowe i cmentarze, na których często od 1947 roku nikt nawet trawy nie skosił.
   I oto znalazła się grupa entuzjastów, która swej inicjatywie nadała hasło "Pamięć silniejsza od śmierci" i wystarała się o finansowe wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Wspomagania Wsi, a także byłych mieszkańców łemkowskich wsi, dziś obywateli Stanów Zjednoczonych.
   Tylko władz samorządowych starostwa gorlickiego i gminy Sękowa, na terenie których znajdują się odnawiane cmentarze, nie udało się obdzielić tym entuzjazmem.
   Grupę prowadzą głównie młodzi duchowni, służący na Łemkowszczyźnie, ale swoim entuzjazmem zarazili i młodych ludzi - Łemków, Polaków, Ukraińców, Słowaków, którzy podczas wakacji wydzierają zaroślom powalone kamienne pomniki, metalowe krzyże i ustawiają na swoim miejscu. Tym sposobem odnowiono cmentarze w nieistniejących wsiach Radocyna, Długie, Lipna i Chyrowa. W tym roku zajmą się dwoma kolejnymi.
   - Przed nami tytaniczna praca - stwierdzają młodzi ludzie. I dlatego - jak proponuje o. Roman Dubec z gorlickiej parafii - dobrze by było, żeby każda prawosławna parafia w diecezji przemysko - nowosądeckiej zaopiekowała się co najmniej jednym łemkowskim cmentarzem.
   - To i tak za mało, ale od czegoś trzeba zacząć - mówi o. Roman.
   A ile jeszcze przydrożnych krzyży, chociażby tych upamiętniających ofiary Talerhofu, czeka na ratunek?
   Pracę młodych doceniła Fundacja Wspomagania Wsi, przyznając łemkowskiej grupie entuzjastów dwa razy z rzędu doroczną nagrodę za wkład w ratowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w ramach projektu "Kultura bliska".
   Poza tym w Antyfonie między innymi o znaczeniu śpiewu liturgicznego, obchodach święta św. Maksyma Gorlickiego, Kościele metodiańskim w Polsce.
   W kręgu zainteresowania kwartalnika znalazły się także dzieci. Do nich Antyfon zwraca się po łemkowsku.
   (ar)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)