Aktualności:

2004 II 05 Pod skrzydłami Arki

Prawosławne bractwo św. Mikołaja w Białymstoku kilka lat temu wyszło z inicjatywą utworzenia w opuszczonym więziennym budynku (poprzednio mieściła się w nim szkoła) w Kożynie koło Klejnik domu opieki. Bractwo pomagało przy remoncie budynku, zagospodarowaniu, umeblowaniu, wyposażeniu.
   6 grudnia ubiegłego roku, w dniu św. Aleksandra Newskiego i w pierwszą rocznicę wyświęcenia domu nazwanego Arka, przyjechała do Kożyna spora grupa członków bractwa św. Mikołaja z duchowym opiekunem o. Jerzym Mackiewiczem. Uroczystość rozpoczęła się akafistem do św. Aleksandra Newskiego z udziałem duchowieństwa dekanatu narewskiego. Liturgię św. celebrował biskup bielski Grzegorz. Władyka w pouczającym kazaniu nawiązał do wielkich czynów św. Aleksandra Newskiego, do zmagań w obronie prawosławia. Podziękował również proboszczowi parafii w Klejnikach, o. Aleksandrowi Wysockiemu, za jego ofiarną pracę na rzecz ludzi biednych i samotnych.
   W Arce w dwuosobowych pokojach z toaletami mieszka czterdzieści starszych osób. Z niektórymi z nich - Mikitą Trochimiukiem, Niną Birycką, Włodzimierzem Kuprianowiczem - rozmawiałem. Wszyscy byli zadowoleni z opieki i mówili, że nie czują się samotni, zapomniani.
   Michał Chmielewski
   fot. Raisa Owsiejczyk
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)