Aktualności:

Numer 12(390)    Grudzień 2017Numer 12(390)    Grudzień 2017
fot.Adam Bruczko
2004 II 06 MACEDONIA - Szykany wobec władyki

Metropolita Veles Jan, egzarcha Serbskiej Cerkwi w Macedonii, został po raz kolejny zatrzymany przez macedońską policję. Patriarcha serbski wystosował w tej sprawie list protestacyjny do prezydenta Macedonii Borisa Trajkowskiego. Do aresztowania metropolity doszło w jego mieszkaniu, w czasie gdy w swojej prywatnej kaplicy odprawiał Liturgię św. Przez 24 godziny biskup był pod strażą, następnie stanął przed sędzią Slobodanką Bakevską za pogwałcenie artykułu 319 kodeksu cywilnego, który grozi karą za "nawoływanie do nienawiści narodowej, rasowej i religijnej". Sędzia podjęła decyzję o zatrzymaniu władyki na okres trzydziestu dni niezbędnych dla przeprowadzenia dochodzenia. Mirjana Konteska, rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych, określiła te sankcje jako "środek ochronny". W tym samym czasie milicja zatrzymała przedstawicieli czterech macedońskich monasterów, którzy zadeklarowali zamiar przejścia do jurysdykcji egzarchatu serbskiej Cerkwi w Macedonii, nie uznawanej oficjalnie przez władze cywilne tego kraju. To tę decyzję przypłacili aresztowaniem. Metropolita Jan był już w więzieniu przez pięć dni, za "pogwałcenie porządku publicznego".
   Stosunki oficjalne między serbską Cerkwią i Cerkwią Macedonii zostały zerwane w 1967 roku. Diecezje macedońskie jednostronnie, z pomocą ówczesnych władz politycznych, utworzyły wówczas Cerkiew autokefaliczną. Odtąd Cerkiew ta, licząca 1,2 miliona wiernych, nie pozostaje w łączności z pozostałymi Cerkwiami prawosławnymi. W maju 2002 roku patriarcha serbski zaproponował macedońskim biskupom ponowne nawiązanie więzi z serbską Cerkwią. Na apel ten pozytywnie odpowiedział jedynie metropolita Jan, którego serbska Cerkiew wyznaczyła na swego egzarchę.
   Na podstawie "Service Orthodoxe
   de Presse" i serwisu internetowego moskiewskiego patriarchatu
   opracowała Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)