Aktualności:

Numer 6(228)    czerwiec 2004Numer 6(228)    czerwiec 2004
fot.
2004 II 09 ROSJA - Prawosławie w liczbach

950 moskiewskich duchownych i parafialnych pracowników laickich wzięło udział w corocznym spotkaniu z patriarchą Aleksym II. Spotkanie, które odbyło się w sali konferencyjnej soboru Chrystusa Zbawiciela, po raz pierwszy było transmitowane do 14 ośrodków diecezjalnych Rosji. Według najświeższych statystyk patriarchat moskiewski liczy obecnie 132 diecezje (łącznie z diecezjami Autonomicznej Cerkwi Ukrainy i za dalszą granicą), 16 350 parafii (nie licząc 11 000 parafii na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii) obsługiwanych przez 15 605 duchownych i 3405 diakonów, 635 monasterów, około stu szkół teologicznych różnych szczebli, w tym pięć akademii teologicznych, dwa prawosławne uniwersytety, jeden instytut, 33 seminaria i 61 kolegiów. Osiemdziesiąt monasterów zależy bezpośrednio od patriarchy.
   W Moskwie w granicach miasta, gdzie liczba otwartych cerkwi od początku lat dziewięćdziesiątych wzrosła dziesięciokrotnie, jest obecnie 357 parafii i osiem monasterów (cztery klasztory męskie i cztery żeńskie), wiele świątyń znajduje się przy instytucjach cerkiewnych. W sumie w mieście jest 681 cerkwi, regularne nabożeństwa odbywają się w 480, w 31 trwają prace restauracyjne, 32 cerkwie nie zostały jeszcze zwrócone przez świeckich użytkowników. Stale rośnie liczba parafialnych duchownych - obecnie w Moskwie niesie swoją służbę 723 duchownych i 287 diakonów (w 1998 roku było 539 duchownych i 206 diakonów).
   Patriarcha z radością podsumował, że "miniony rok upłynął Cerkwi w pokoju i zgodzie", przypomniał najważniejsze wydarzenia: setną rocznicę kanonizacji św. Serafima z Sarowa, oddanie czci relikwiom św. Andrzeja z okazji 300 rocznicy założenia Petersburga, wizytę duszpasterską w Estonii, wizytę delegacji Cerkwi poza granicami. To dzięki ostatniej wizycie rozpoczęto rozmowy między patriarchatem moskiewskim i przedstawicielami Cerkwi rosyjskiej poza granicami, poruszono kwestię ponownego ustanowienia łączności eucharystycznej między dwiema Cerkwiami. - Przeanalizujemy tę kwestię w trakcie zgromadzenia plenarnego episkopatu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, który odbędzie się w październiku 2004 roku - powiedział patriarcha. - Niestety, nie ma jeszcze jednomyślności w Cerkwi poza granicami co do ponownej łączności z Cerkwią Rosyjską. (...) Dialog na ten temat został rozpoczęty, ale nie jest on taki łatwy, jakby można było sądzić i wymaga trochę czasu.
   Omawiając stosunki Cerkiew - państwo w Rosji, patriarchat z satysfakcją odnotował częste spotkania z przedstawicielami władz centralnych i lokalnych, w pierwszej kolejności z Władimirem Putinem. - Stosunki między Cerkwią i państwem rozwijają się dobrze - podkreślił patriarcha, wymieniając m.in. umowę o współpracy z ministerstwem zdrowia, czy program wspólnego działania przyjęty z ministerstwem spraw zagranicznych, który ma popierać rozwój więzi między krajami WNP i bronić interesów obywateli rosyjskich bądź pochodzenia rosyjskiego za granicą. Dużo obaw budzi natomiast ostatni projekt zmian prawa finansowego, który przewiduje opodatkowanie zysków przedsiębiorstw o charakterze handlowym, które należą do Cerkwi.
   Na podstawie "Service Orthodoxe
   de Presse" i serwisu internetowego moskiewskiego patriarchatu
   opracowała Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)