Aktualności:

2004 III 17 Kostomłoty dziękują

Wpołowie ubiegłego roku w Kostomłotach założono prawosławną wspólnotę monastyczną i jednocześnie parafię. Do tej wsi nad Bugiem przybył o. ihumen Ambroży, przez wielu mieszkańców przyjęty niczym syn. Od połowy września służone są tu regularnie nabożeństwa. We wsi, w której pozostała po okresie międzywojennym jedyna w Polsce pounicka parafia, coraz więcej ludzi przychodzi na prawosławne służby. Od założenia wspólnoty do prawosławia wróciło 60 rodzin - ocenia władyka lubelsko-chełmski Abel. Przy neounii pozostało 12 rodzin. Powstanie prawosławnej parafii nie wywołało żadnych antagonizmów - stwierdza władyka. - Wiedzieliśmy, że nie możemy zostawić mieszkających tam kuzynów o. Nikona Potapczuka czy matuszki Hermiony ze Świętej Góry Grabarki i innych rodzin bez duchowej opieki. Przyszło do nas więcej ludzi, niż się spodziewaliśmy.
   Z Kostomłotów otrzymaliśmy podziękowanie.
   Wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej wspólnoty, chcę serdecznie podziękować za ich otwartość serca, szczególnie o. Mikołajowi Kiełbaszewskiemu, proboszczowi parafii w Kleszczelach i wiernym z Dobrowody, należącym do tej parafii, za wielki dar - przekazanie ścian namodlonej, drewnianej dobrowodzkiej cerkwi, obok której stanęła w Dobrowodzie nowa murowana, o. Eugeniuszowi Niesterukowi, proboszczowi parafii w Mielniku, za ofiarowanie drewna, spółce Pronar z Narwi, Białostockiej Centrali Materiałów Budowlanych i wszystkim indywidualnym ofiarodawcom z całej Polski.
   o. Ambroży
   Monaster męski św. Serafima
   Kostomłoty 57, 21-509 Kodeń
   Kredyt Bank SA O/ Biała Podlaska
   90 1500 1331 1213 3002 7850 0000

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)