Aktualności:

Numer 4(334)    kwiecień 2013Numer 4(334)    kwiecień 2013
fot.
2002 V 10 Pielgrzymki

Pielgrzymki do Bułgarii, Grecji i Cypru
   "Śladami prawosławia” Bułgaria - Konstantynopol - Saloniki
   SIERPIEŃ 2002
   Pielgrzymka pozwoli zapoznać się z tak znamienitymi zabytkami, jak klasztor Rylski, Sofijskij Sobor i wiele innych w Bułgarii; Agia Sofia w Konstantynopolu; to również pobyt w Salonikach oraz rejs wokół Atosu
   “Grecja – Szlakiem Apostoła Pawła”
   WRZESIEŃ 2002
   Pielgrzymka do Grecji to m.in. pobyt w Bari u relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy, wędrówka śladami apostoła Pawła w Grecji, Ateny, Saloniki, wyspy Egina, Hydra, Poros oraz Meteory, rejs wokół Świętej Góry Atos i greckie zabytki starożytne
   Cypr - “Śladami pierwszych chrześcijan”
   PAŹDZIERNIK 2002
   Pielgrzymując na Cypr podążymy śladami apostołów Pawła i Barnaby, odwiedzimy najznamienitsze zabytki - cerkiew Angeloktisi, Grób św. Łazarza, klasztory Kykkos, Świętego Krzyża - Stavrovuni, założony przez cesarzową Helenę
   Dodatkowe informacje oraz szczegółowe programy można otrzymać kontaktując się telefonicznie:
    (Warszawa) (Białystok)
    022 / 670 04 24 085 / 740 67 60
    0607 092 156 0601 373 092
   ks. diakon Sławomir Ostapczuk
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)