W najnowszym numerze:

Nie jest tak źle jak myślicie - Anna Radziukiewicz
Przed jakimi problemami, obcymi jej rodzicom, staje dzisiaj młodzież? Na ile Cerkiew i rodzice dostosowują się do zmienionej sytuacji? Jak przygarniać dzieci i młodzież do Cerkwi – o tych i innych problemach dyskutowali: Anna Choruży, katechetka, dziennikarka Radia Białystok, Lucja Niemierowicz, dyrektor przedszkola nr 14 w Białymstoku, nazywanego białoruskim, o. dr Piotr Pietkiewicz proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, o. Paweł Szwed, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, duchowy opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, o. Piotr Makal, diakon parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, pracujący w szkole św. św. Cyryla i Metodego, Dariusz Sulima, katecheta, dziennikarz Radia Orthodoxia, przewodniczący zarządu bractwa diecezji białostocko-gdańskiej, Maciej Owsiejczuk, przewodniczący centralnego zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Piotr Giegiel, komendant szczepu drużyn harcerskich i zuchowych Nika, wiceprzewodniczący zarządu centralnego BMP. Redakcję Przeglądu Prawosławnego reprezentowali Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz. (więcej...)
Symbol zła i okrucieństwa - Rozmawia Przemysław Prekiel
Z prof. EUGENIUSZEM MIRONOWICZEM
historykiem z Uniwersytetu w Białymstoku
rozmawia Przemysław Prekiel (więcej...)
Niezwykłe miasto Konstantynopol - Paweł Kuzienkow
Dzisiaj porozmawiamy o Konstantynopolu. To miasto, założone przez świętego równego apostołom cesarza Konstantyna Wielkiego, stało się Nowym Rzymem, nową stolicą wielkiego rzymskiego imperium. To jedno z nielicznych miast w historii ludzkości, które ma dokładną datę urodzin: 11 maja 330 roku odbyła się oficjalna uroczystość tzw. odrodzenia (jak dzisiaj tłumaczymy) albo poświęcenia miasta, której przewodniczył sam imperator. Przypomnijmy historię tego miasta – Drugiego albo Nowego Rzymu, jak go oficjalnie nazwano, ponieważ Moskwa jest swego rodzaju Nowym Konstantynopolem albo Trzecim Rzymem, a stosunki między stolicą Rosji i tym miastem (dzisiaj nazywanym już Stambułem) są bardzo bliskie – mam na uwadze stosunki nie formalno-polityczne, ale przede wszystkim sakralno-duchowe. (więcej...)
Zbieraliśmy na supraskie freski - Anna Radziukiewicz
Tegoroczna XI „Biesiada z księciem” zgromadziła pięciuset gości, którzy w trzech salach białostockiej Santany mogli uczestniczyć w programie artystycznym, bawić się, rozmawiać ze sobą. Jak niektórzy oceniają, jest to największy bal organizowany w Białymstoku. Co przyciąga do udziału w nim? Nasi goście oceniają to między innymi tak – swojski, wschodni klimat, różnorodność programu, atmosfera, która sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, możliwość spotkania się ze swoimi znajomymi, dla wielu tylko raz w roku, na biesiadzie właśnie, jeszcze trzy w jednym, czyli uczestniczenie w jednej imprezie, ale z możliwością bawienia się w trzech salach, czyli przy różnych zespołach. A w tym roku grały grupa Master Dance pod kierunkiem Andrzeja Korolki, grupa pod kierunkiem Mariusza Chorużego oraz zespół muzyki i pieśni Uładary z Wołkowyska, której szefem artystycznym jest Wadim Byczak. (więcej...)