W najnowszym numerze:

Poznać św. Klemensa, poznać Bułgarię - Natalia Klimuk
W głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego, czyli białostockim Ratuszu, do 10 kwietnia czynna jest wystawa, przygotowana na ubiegłoroczną tysiąc setną rocznicę zaśnięcia św. Klemensa. (więcej...)
Wschód is good! - Eugeniusz Czykwin
Z PAWŁEM KRYSĄ, pomysłodawcą oraz przewodnikiem pielgrzymek po Gruzji, Armenii, Krymie i Cyprze
rozmawia Eugeniusz Czykwin (więcej...)
Raskoł to rana w mojej duszy - Dorota Wysocka
W doświadczonej wojną, kryzysem ekonomicznym i polityczno-społecznym zamętem Ukrainie nie ustają ataki na kanoniczną Ukraińską Prawosławną Cerkiew (UPC). W ostatnim roku – poinformował przewodniczący Synodalnego Wydziału Informacyjno-Oświatowego biskup Kliment – na świątynie UPC dokonano trzynastu napaści. Atakowane – stwierdził władyka – są tylko świątynie UPC, a organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie wykryły sprawców ani jednego przestępstwa. Nawet wobec sprawców obrzucenia w Kijowie koktajlami Mołotowa świątyni w Babim Jarze – nagranie wideo ataku umieszczono w internecie – organy ścigania umorzyły postępowanie. Poczynając od 2014 roku z ogólnej liczby ponad 11 tysięcy parafii UPC utraciła 40 świątyń. W tym samym czasie utworzono 484 nowych parafii – wyświęcenia 23 nowo zbudowanych świątyń dokonał zwierzchnik UPC, metropolita Onufry. Ta statystyka – oświadczył metropolita boryspolski i browarski Antoni – świadczy, że mimo trudności Cerkiew żyje, Cerkiew odradza się, Cerkiew rośnie.
(więcej...)
Ludzie piszą listy - Anna Radziukiewicz
Cerkiew Ruska – tak Bułgarzy nazywają cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, która swą ruską, a nie bałkańską architekturą wystrzeliła w niebo wysoką dzwonnicą w świętej dzielnicy Sofii. Świętej, to moje skojarzenie, bo jakże inaczej ją nazwać, skoro przed oczyma masz potężny patriarszy sobór św. Aleksandra Newskiego, czczący świętego ruskiego, przykryty bizantyńską kaskadą kopuł i półsfer. I gdy się obrócisz do soboru plecami, ujrzysz Hagia Sophię, czerwony jej mur, w kwietniu ozdobiony różem kwitnącej wiśni. Ale gdy ten mur przekroczysz, zobaczysz fragmenty budowli z czwartego i z szóstego wieku, powstałych przy słynnym cesarzu Justynianie Wielkim. Poczujesz oddech wieków, ba, tysiącleci. Pójdziesz nieco dalej i zobaczysz wyrzeźbioną pięknie przed wiekami wizją architekta cerkiew świętych braci Cyryla i Metodego i ich pięciu uczniów. Akacja przed cerkwią, lekko o tej porze przyprószona zielenią, jakby chciała rozbudowaną rzeźbą swoich konarów uzupełnić blask świątyni. Nazywano ją czarnym meczetem, bo Turcy, którzy przejmowali w XIV i XV wiekach panowanie nad Bałkanami, zamienili ją na meczet. W 1903 roku wróciła do prawosławia. Wewnątrz urzeka polichromią. (więcej...)