Aktualności:

Numer 1(379)    Styczeń 2017Numer 1(379)    Styczeń 2017
fot.Ikona Bożego Narodzenia
2002 V 21 Niewinne ofiary zostaną żywe przed Bogiem

24 marca został, zgodnie z decyzją Świętego Synodu Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, poświęcony pamięci ofiar agresji NATO na Jugosławię w 1999 roku.
   Pogrzeb ofiar wojny w KosowieW tym dniu we wszystkich cerkwiach w Serbii oraz w diasporze zostały odsłużone Liturgie św. i panichidy.
   
Patriarcha serbski Pavle w asyście duchowieństwa modlił się w intencji ofiar bombardowań w nowo powstałym monasterze św. Mikołaja na Sokolu (Ljubowije). - Jeśli cierpimy w imię Bożej Prawdy, dane nam będzie pozostać żywymi przed Bogiem Żywym. W obliczu Najwyższego śmierć męczeńska nie jest traktowana tak samo, jak śmierć złoczyńcy, który nie przyniósł pokuty... On w oczach Boga jest martwy - zwrócił się do wiernych. Przypomniał także, że bez wiary w Chrystusa nie uda się nam przetrwać. Przetrwać nie tylko w znaczeniu biologicznym, ale przede wszystkim jako Naród Boży.
   W Belgradzie główne uroczystości upamiętniające ofiary bombardowań odbyły się w cerkwi św. apostoła i ewangelisty Marka na Taszmajdanie. Liturgię św., panichidę i molebien za pokój sprawował władyka Atanazy (Rakita) w asyście duchowieństwa stolicy. Wśród kilkutysięcznego tłumu wiernych obecny był prezydent Jugosławii Wojslaw Kosztunica oraz wielu przedstawicieli życia politycznego i kulturalnego Serbii.
   Zgodnie z decyzją serbskich władz cerkiewnych "panichida za ofiary terrorystycznego i zdradzieckiego napadu zachodnich sił zbrojnych na naszą ziemię również w następnych latach regularnie ma być służona we wszystkich świątyniach serbskiej Cerkwi w kraju i za granicą".
   Wiecznaja im pamiat'.
   (mcz)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)