W najnowszym numerze:

Każdy może znaleźć drogę do cerkwi - Eugeniusz Czykwin
Moich prawosławnych przyjaciół i znajomych z Francji zadziwiały zawsze informacje o napięciach i braku „braterskich relacji” między katolikami i prawosławnymi w Polsce. Nie mogli zrozumieć, dlaczego kuria arcybiskupia w Białymstoku z ówczesnym jej zwierzchnikiem, arcybiskupem Stanisławem Szymeckim, który wiele lat żył we Francji, próbowała odebrać prawosławnym ich monaster w Supraślu. Przecież – mówili „moi” Francuzi – Polacy nie mogą być pewni, że procesy sekularyzacji, a w rzeczywistości dechrystianizacji Zachodniej Europy, nie dotrą do Polski. Wobec tych globalnych wyzwań musimy być solidarni i sobie wzajemnie, tak jak we Francji, pomagać. (więcej...)
Rozłam się pogłębił - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia w Kijowie odbył się „zjednoczeniowy sobór”, na którym przedstawiciele tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPCKP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) utworzyli nową „Prawosławną Cerkiew Ukrainy” (PCU). Obradom soboru przewodniczył przedstawiciel patriarchy konstynapolitańskiego Bartłomieja, metropolita Emanuel. Obok niego za prezydialnym stołem usiedli prezydent Petro Poroszenko, zwierzchnicy nieuznawanych przez żadną z lokalnych Cerkwi prawosławnych struktur – „patriarcha” Filaret i „metropolita” Makary, a także jeden z dwóch biorących udział w soborze biskupów kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC) – metropolita winnicki Symeon (Szostacki) – drugim był metropolita Aleksander (Drabinko). (więcej...)
Dla Boga i ludzi - Ałła Matreńczyk
Niedziela Prawosławia 2015 roku, dzień obrońców ikon. W cerkwi Życiodajnej Trójcy w Chochołach pożegnano 56-letniego Aleksandra Sokołowa, utalentowanego ikonopiscę, który stał u źródeł odrodzenia ikonopisania w Rosji. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę, jego prace – ikony, polichromie, freski, mozaiki – można znaleźć w wielu krajach świata, ale jako ikonograf monumentalista ukształtował się u nas, w Polsce, tu wykonał polichromie w Hajnówce i freski w Mielniku. I choć w opublikowanym blisko dwustustronicowym pośmiertnym albumie Widiet’ lubow mielnickie freski zajmują jedynie stronę, dla mielnickich parafian są wielkim darem, ikonnym woobrażenijem w duchownoje nasłażdienije na wiecznyje wieka, amiń. (więcej...)
Duch i historia - Anna Radziukiewicz
Optina Pustyń – monaster, który przemieniał dziewiętnastowieczne umysły ruskich ludzi. Dlaczego dziewiętnastowieczne, skoro istniał wieki wcześniej? Ale to wtedy stał się sławny, nie tylko na Rusi. Ten wiek zrodził czternastu optińskich starców, wśród nich najbardziej znanego, Ambrożego, urodzonego w strasznym roku 1812, kiedy dwanaście „języków”, czyli po słowiańsku narodów, ciągnęło pod wodzą Napoleona na Moskwę. I żył niemal do końca wieku, do 1894 roku. Przy nim nieśli podwig Lew, Makary, Aleksander, Anatol, Nektary... Ambrożego Cerkiew kanonizowała w 1988 roku, kiedy po zwrocie monasteru, zamkniętego przez bolszewików w 1923 roku, odsłużono tu pierwszą Liturgię. Kolejnych trzynastu starców kanonizowano w 1996 roku.
(więcej...)