Aktualności:

Numer 2(380)    Luty 2017Numer 2(380)    Luty 2017
fot.Andrzej Karpowicz
2005 I 12 "Za", ale pod warunkiem

Za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej opowiedział się na łamach francuskiego katolickiego tygodnika "Chrześcijańska rodzina" patriarcha Bartolomeusz.
   - Powtarzamy po raz kolejny, opowiadamy się za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej. Ale przedtem oczekujemy rozwiązania naszych problemów wynikłych w ostatnich latach, takich jak wznowienie pracy seminarium na Halki i rozwiązanie kwestii związanych z prawami własności - poinformował hierarcha. - Obecny turecki rząd potwierdza swoje dobre zamiary, ale konkretnych wyników jego działalności na razie nie ma - dodał. - Seminarium na Halki zostało zamknięte w 1971 roku, podczas apogeum cypryjskiego kryzysu. Sytuacja z przytułkiem na wyspie Bujukada skomplikowała się w listopadzie 2004 roku, kiedy na mocy decyzji rządu zostaliśmy pozbawieni praw do posiadania tego budynku - podkreślił. - Nie zawahamy się ze skierowaniem naszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chcemy pomóc naszemu krajowi, dlatego podtrzymujemy jego plany wstąpienia do Unii, ale nie zapomnimy o naszych odwiecznych prawach.
   Patriarcha zauważył rzeczywiste za-interesowanie Unii przestrzeganiem praw człowieka i swobody wyznania. Wierzymy w lepszą przyszłość, ale na-leży rozwiązać tyle jeszcze problemów - dodał.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)