Aktualności:

Numer 5(203)    maj 2002Numer 5(203)    maj 2002
fot.
2005 I 12 "Za", ale pod warunkiem

Za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej opowiedział się na łamach francuskiego katolickiego tygodnika "Chrześcijańska rodzina" patriarcha Bartolomeusz.
   - Powtarzamy po raz kolejny, opowiadamy się za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej. Ale przedtem oczekujemy rozwiązania naszych problemów wynikłych w ostatnich latach, takich jak wznowienie pracy seminarium na Halki i rozwiązanie kwestii związanych z prawami własności - poinformował hierarcha. - Obecny turecki rząd potwierdza swoje dobre zamiary, ale konkretnych wyników jego działalności na razie nie ma - dodał. - Seminarium na Halki zostało zamknięte w 1971 roku, podczas apogeum cypryjskiego kryzysu. Sytuacja z przytułkiem na wyspie Bujukada skomplikowała się w listopadzie 2004 roku, kiedy na mocy decyzji rządu zostaliśmy pozbawieni praw do posiadania tego budynku - podkreślił. - Nie zawahamy się ze skierowaniem naszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chcemy pomóc naszemu krajowi, dlatego podtrzymujemy jego plany wstąpienia do Unii, ale nie zapomnimy o naszych odwiecznych prawach.
   Patriarcha zauważył rzeczywiste za-interesowanie Unii przestrzeganiem praw człowieka i swobody wyznania. Wierzymy w lepszą przyszłość, ale na-leży rozwiązać tyle jeszcze problemów - dodał.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

W Rzeszowie Pascha - Anna Radziukiewicz
Pascha późną jesienią. Pascha w sobotę 2 grudnia 2017 roku. Bo jak inaczej nazwać uroczystości przeniesienia relikwii świętego Serafima Zahorowskiego z katedralnej cerkwi w Lublinie do cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Rzeszowie? (więcej...)
Odrodzenie patriarchatu - Ałła Matreńczyk
10 listopada 1917 roku to dla ruskiej Cerkwi dzień szczególny. Gdy na ulicach Moskwy szalał już rewolucyjny terror i lała krew, wszechrosyjski sobór lokalny podjął decyzję o odrodzeniu, zniesionego w wyniku reform Piotra I, moskiewskiego patriarchatu. (więcej...)
Bajeczny świat ikony - Jerzy Morawski
Z WOJCIECHEM KURPIKIEM, konserwatorem dzieł sztuki, członkiem komisji odpowiedzialnej za opiekę
nad Częstochowską Ikoną Matki Bożej, rozmawia Jerzy Morawski (więcej...)
Gruzin i Ormianin w jednym stali domku… - Paweł Krysa
– Zaraz zacznie się piętnaście kilometrów piekła – oświadczył Hracz i widać było, że wcale mu nie do śmiechu. Właśnie przejechaliśmy granicę armeńsko-gruzińską drogą prowadzącą z Giumri do Borżomi i znaleźliśmy się w dziewiętnastym wieku. W porównaniu z tymi wioskami, w całości zamieszkanymi przez Ormian, duchoborców i mołokan, nawet najbardziej zapyziała osada w Polsce jawi się jako oaza dobrobytu. Jednocześnie zaś surowe piękno tego regionu dosłownie zapiera dech w piersiach.
(więcej...)