Aktualności:

Numer 10(328)    październik 2012Numer 10(328)    październik 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2005 I 12 "Za", ale pod warunkiem

Za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej opowiedział się na łamach francuskiego katolickiego tygodnika "Chrześcijańska rodzina" patriarcha Bartolomeusz.
   - Powtarzamy po raz kolejny, opowiadamy się za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej. Ale przedtem oczekujemy rozwiązania naszych problemów wynikłych w ostatnich latach, takich jak wznowienie pracy seminarium na Halki i rozwiązanie kwestii związanych z prawami własności - poinformował hierarcha. - Obecny turecki rząd potwierdza swoje dobre zamiary, ale konkretnych wyników jego działalności na razie nie ma - dodał. - Seminarium na Halki zostało zamknięte w 1971 roku, podczas apogeum cypryjskiego kryzysu. Sytuacja z przytułkiem na wyspie Bujukada skomplikowała się w listopadzie 2004 roku, kiedy na mocy decyzji rządu zostaliśmy pozbawieni praw do posiadania tego budynku - podkreślił. - Nie zawahamy się ze skierowaniem naszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chcemy pomóc naszemu krajowi, dlatego podtrzymujemy jego plany wstąpienia do Unii, ale nie zapomnimy o naszych odwiecznych prawach.
   Patriarcha zauważył rzeczywiste za-interesowanie Unii przestrzeganiem praw człowieka i swobody wyznania. Wierzymy w lepszą przyszłość, ale na-leży rozwiązać tyle jeszcze problemów - dodał.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)