W najnowszym numerze:

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Prawosławna diecezja lubelsko-chełmska, o. John Breck, teolog i bioetyk ze Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Tur, tłumacz i Eugeniusz Iwaniec, badacz dziejów staroobrzędowców w Rzeczypospolitej, zostali laureatami 29 edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli, kultury prawosławnej oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan.
Kapituła obradowała 20 stycznia pod przewodnictwem redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego Eugeniusza Czykwina. (więcej...)
Otwarte drzwi prawosławia - Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz
Z metropolitą Cerkwi prawosławnej Belgii i Holandii patriarchatu ekumenicznego ATENAGORASEM rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Misje i konflikty - Anna Radziukiewicz
Z profesorem MICHAELEM ABDALLĄ, Asyryjczykiem pracującym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Modlitwy psalmisty nad jeziorem - Św. Mikołaj Velimirović
Ukazało się tłumaczenie na polski wspaniałej ksiażki „Modlitwy nad jeziorem” św. Mikołaja Velimirovicia. Świętego można nazwać psalmistą. Jego teksty, przypominające psalmy, zawarte w „Modlitwie” powstały, gdy święty miał zaledwie czterdzieści lat i są wielką apoteozą Boga i jego stworzenia. Czytamy choćby „powstańcie lilie polne, kamienie, pustynia, pszenica i winorośl i błogosławcie Chrystusa, który przyszedł jako sługa (a słudzy uznali się za panów)”. To teksty natchnione. Bez daru Bożej mądrości powstać by nie mogły. Jestem o tym przekonana. (więcej...)