Aktualności:

2005 III 13 Doroteusz Fionik stypendystą

Marszałek województwa podlaskiego w ramach programu Wrota Podlasia przyznaje każdego roku twórcze stypendia. Doroteusz Fionik, nasz redakcyjny kolega, otrzymał je po raz drugi. Poprzednie, z 2003 r., pozwoliło na zorganizowanie wystawy "Pisanki mieszczańskie" w muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - muzeum do dziś ma ich bogaty zbiór, przeprowadzenie niezwykle interesujących warsztatów walankarskich, a także, dla młodzieży gimnazjalnej, tkackich. Podczas warsztatów tkackich zrodziła się grupa śpiewacza "Żemerwa", prowadzona przez Anię Fionik. Tamte stypendium pozwoliło także na gromadzenie materiałów do monografii "Szczyty i okolice. A tegoroczne, czego stanie się motorem? Wystawy, festiwalu, pleneru i ekspedycji etnograficznej. Wystawa pokaże strój ludowy Białorusinów Podlasia. Jej współorganizatorem będzie Muzeum Okręgowe w Bielsku Podlaskim. Stroje przyjadą także z Torunia. Ich bogatą kolekcję zgromadził w latach 60. Marian Pieciukiewicz. Ten pracownik toruńskiego muzeum przeczesywał wówczas Białostocczyznę, ratując przed molami lub ludzką beztroską kolorowe stroje, noszone do cerkwi, na chrzciny czy wesela. Wystawę zobaczymy w bielskim ratuszu.
   "Tam po majowej rosi" - to festiwal pieśni i obrzędów, towarzyszących radosnemu paschalnemu okresowi. Ma wymiar międzynarodowy. Rok temu zorganizowany po raz pierwszy, nie pozostał obojętny chyba żadnemu mieszkańcowi bielskich Studziwod. Śpiewacze grupy wystąpiły na scenie, ale też szły, jak niegdyś, z pieśnią od domu do domu.
   Plener malarski i fotograficzny, do udziału w którym zostaną zaproszeni Polacy i Białorusini, odbędzie się pod hasłem Stryki 2005. Dlaczego Stryki, wieś otoczona zwykłymi polami i lasami? Doroteusz Fionik chce w ten sposób uhonorować tę wieś, która wydawała malarzy i ostatnio fotografika.
   Żemerwa chce przemierzyć południowo-wschodnią Białostocczyznę, a także część obwodu brzeskiego na Białorusi, by zapisać pieśni okolic Puszczy Ladzkiej, potem je wydać. Partnerem młodych ludzi z Białostocczyzny będą pracownicy Instytutu Kultury w Mińsku.
   W tym roku w województwie podlaskim twórcze stypendium otrzymali również Maciej Frąckiewicz, akordeonista, na przygotowania do udziału w międzynarodowych i krajowych konkursach akordeonowych i Marta Ewa Cywińska-Dziekońska na napisanie powieści "Skrzydła nad Transylwanią".
   (ar)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)