Aktualności:

2005 III 13 Doroteusz Fionik stypendystą

Marszałek województwa podlaskiego w ramach programu Wrota Podlasia przyznaje każdego roku twórcze stypendia. Doroteusz Fionik, nasz redakcyjny kolega, otrzymał je po raz drugi. Poprzednie, z 2003 r., pozwoliło na zorganizowanie wystawy "Pisanki mieszczańskie" w muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - muzeum do dziś ma ich bogaty zbiór, przeprowadzenie niezwykle interesujących warsztatów walankarskich, a także, dla młodzieży gimnazjalnej, tkackich. Podczas warsztatów tkackich zrodziła się grupa śpiewacza "Żemerwa", prowadzona przez Anię Fionik. Tamte stypendium pozwoliło także na gromadzenie materiałów do monografii "Szczyty i okolice. A tegoroczne, czego stanie się motorem? Wystawy, festiwalu, pleneru i ekspedycji etnograficznej. Wystawa pokaże strój ludowy Białorusinów Podlasia. Jej współorganizatorem będzie Muzeum Okręgowe w Bielsku Podlaskim. Stroje przyjadą także z Torunia. Ich bogatą kolekcję zgromadził w latach 60. Marian Pieciukiewicz. Ten pracownik toruńskiego muzeum przeczesywał wówczas Białostocczyznę, ratując przed molami lub ludzką beztroską kolorowe stroje, noszone do cerkwi, na chrzciny czy wesela. Wystawę zobaczymy w bielskim ratuszu.
   "Tam po majowej rosi" - to festiwal pieśni i obrzędów, towarzyszących radosnemu paschalnemu okresowi. Ma wymiar międzynarodowy. Rok temu zorganizowany po raz pierwszy, nie pozostał obojętny chyba żadnemu mieszkańcowi bielskich Studziwod. Śpiewacze grupy wystąpiły na scenie, ale też szły, jak niegdyś, z pieśnią od domu do domu.
   Plener malarski i fotograficzny, do udziału w którym zostaną zaproszeni Polacy i Białorusini, odbędzie się pod hasłem Stryki 2005. Dlaczego Stryki, wieś otoczona zwykłymi polami i lasami? Doroteusz Fionik chce w ten sposób uhonorować tę wieś, która wydawała malarzy i ostatnio fotografika.
   Żemerwa chce przemierzyć południowo-wschodnią Białostocczyznę, a także część obwodu brzeskiego na Białorusi, by zapisać pieśni okolic Puszczy Ladzkiej, potem je wydać. Partnerem młodych ludzi z Białostocczyzny będą pracownicy Instytutu Kultury w Mińsku.
   W tym roku w województwie podlaskim twórcze stypendium otrzymali również Maciej Frąckiewicz, akordeonista, na przygotowania do udziału w międzynarodowych i krajowych konkursach akordeonowych i Marta Ewa Cywińska-Dziekońska na napisanie powieści "Skrzydła nad Transylwanią".
   (ar)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)