Aktualności:

Numer 8(338)    sierpień 2013Numer 8(338)    sierpień 2013
fot.
2005 III 30 Anglia

Wydawany w Wielkiej Brytanii dziennik The Times poświęcił ostatnio kilka artykułów wzrostowi zainteresowania prawosławiem na wyspach brytyjskich. Stało się ono najszybciej rozwijającym się wyznaniem chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii.
   
   Jednym z powodów zainteresowania prasy była szeroko komentowana wielkanocna interwencja policji, która miała miejsce w londyńskiej dzielnicy Knighstbridge przy ulicy Ennismore Gardens. Policja musiała zaprowadzić porządek wśród zgromadzonych tam ludzi.
   Powodem interwencji nie była jednak nielegalna demonstracja. Ponad pięćset osób próbowało wcisnąć się do wnętrza usytuowanej tam katedry Zaśnięcia Bogurodzicy oraz Wszystkich Świętych, gdzie uroczyście obchodzono Paschę.
   Tymczasem świątynia została zbudowana dla co najwyżej połowy tej liczby wiernych.
   Przyczyn wzrostu zainteresowania prawosławiem należy upatrywać z jednej strony w napływie dziesiątek tysięcy emigrantów z terenów byłego Związku Radzieckiego i całej Europy Wschodniej, z drugiej jednak strony coraz częściej słychać o przyjmowaniu prawosławia przez członków Kościoła anglikańskiego i innych Kościołów chrześcijańskich.
   Najgłośniejsza była konwersja trzydziestu anglikańskich księży, odrzucających święcenia kapłańskie kobiet, przyjętych przez diecezję Patriarchatu Antiocheńskiego. Wskazuje się również na postacie dwóch byłych protestantów, którzy odgrywają obecnie wielką rolę w prawosławiu brytyjskim: biskupów Kallistosa Ware - z diecezji Patriarchatu Ekumenicznego - oraz Basila Osborna z diecezji Patriarchatu Moskiewskiego.
   Prasa brytyjska wiele uwagi poświęca członkom rodziny królewskiej, wśród nich księciu Edynburga Filipowi, małżonkowi królowej Elżbiety II oraz jej synowi - następcy tronu - księciu Karolowi, którzy sympatyzują z prawosławiem. Biorą oni udział w pracach stowarzyszenia Przyjaciele Góry Atos, które za cel stawia sobie wspieranie "republiki mnichów" na arenie międzynarodowej oraz gromadzenie funduszy na potrzeby monasterów na Górze Atos. O ile nie dziwi zainteresowanie prawosławiem u księcia Filipa, który jest Grekiem, o tyle uwagę Brytyjczyków zwracają częste wizyty na Atosie księcia Karola. Korespondentka "The Guardian" w Atenach, powołując się na rozmowę z mnichem, stwierdza, że w przekonaniu mieszkańców Góry Atos brytyjski następca tronu jest już prawosławny w sercu, przed całkowitym przyjęciem prawosławia powstrzymuje go pozycja następcy tronu i przyszłej głowy Kościoła anglikańskiego.
   Szymon Krzywszczuk
   www.Kosciol.pl
   Ekumeniczny Serwis Prasowy

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)