Aktualności:

Numer 8(254)    sierpień 2006Numer 8(254)    sierpień 2006
fot.Andrzej Karpowicz
2005 III 30 Anglia

Wydawany w Wielkiej Brytanii dziennik The Times poświęcił ostatnio kilka artykułów wzrostowi zainteresowania prawosławiem na wyspach brytyjskich. Stało się ono najszybciej rozwijającym się wyznaniem chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii.
   
   Jednym z powodów zainteresowania prasy była szeroko komentowana wielkanocna interwencja policji, która miała miejsce w londyńskiej dzielnicy Knighstbridge przy ulicy Ennismore Gardens. Policja musiała zaprowadzić porządek wśród zgromadzonych tam ludzi.
   Powodem interwencji nie była jednak nielegalna demonstracja. Ponad pięćset osób próbowało wcisnąć się do wnętrza usytuowanej tam katedry Zaśnięcia Bogurodzicy oraz Wszystkich Świętych, gdzie uroczyście obchodzono Paschę.
   Tymczasem świątynia została zbudowana dla co najwyżej połowy tej liczby wiernych.
   Przyczyn wzrostu zainteresowania prawosławiem należy upatrywać z jednej strony w napływie dziesiątek tysięcy emigrantów z terenów byłego Związku Radzieckiego i całej Europy Wschodniej, z drugiej jednak strony coraz częściej słychać o przyjmowaniu prawosławia przez członków Kościoła anglikańskiego i innych Kościołów chrześcijańskich.
   Najgłośniejsza była konwersja trzydziestu anglikańskich księży, odrzucających święcenia kapłańskie kobiet, przyjętych przez diecezję Patriarchatu Antiocheńskiego. Wskazuje się również na postacie dwóch byłych protestantów, którzy odgrywają obecnie wielką rolę w prawosławiu brytyjskim: biskupów Kallistosa Ware - z diecezji Patriarchatu Ekumenicznego - oraz Basila Osborna z diecezji Patriarchatu Moskiewskiego.
   Prasa brytyjska wiele uwagi poświęca członkom rodziny królewskiej, wśród nich księciu Edynburga Filipowi, małżonkowi królowej Elżbiety II oraz jej synowi - następcy tronu - księciu Karolowi, którzy sympatyzują z prawosławiem. Biorą oni udział w pracach stowarzyszenia Przyjaciele Góry Atos, które za cel stawia sobie wspieranie "republiki mnichów" na arenie międzynarodowej oraz gromadzenie funduszy na potrzeby monasterów na Górze Atos. O ile nie dziwi zainteresowanie prawosławiem u księcia Filipa, który jest Grekiem, o tyle uwagę Brytyjczyków zwracają częste wizyty na Atosie księcia Karola. Korespondentka "The Guardian" w Atenach, powołując się na rozmowę z mnichem, stwierdza, że w przekonaniu mieszkańców Góry Atos brytyjski następca tronu jest już prawosławny w sercu, przed całkowitym przyjęciem prawosławia powstrzymuje go pozycja następcy tronu i przyszłej głowy Kościoła anglikańskiego.
   Szymon Krzywszczuk
   www.Kosciol.pl
   Ekumeniczny Serwis Prasowy

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)