Aktualności:

Numer 6(372)    Czerwiec 2016Numer 6(372)    Czerwiec 2016
fot.Eugeniusz Czykwin
2005 III 30 Anglia

Wydawany w Wielkiej Brytanii dziennik The Times poświęcił ostatnio kilka artykułów wzrostowi zainteresowania prawosławiem na wyspach brytyjskich. Stało się ono najszybciej rozwijającym się wyznaniem chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii.
   
   Jednym z powodów zainteresowania prasy była szeroko komentowana wielkanocna interwencja policji, która miała miejsce w londyńskiej dzielnicy Knighstbridge przy ulicy Ennismore Gardens. Policja musiała zaprowadzić porządek wśród zgromadzonych tam ludzi.
   Powodem interwencji nie była jednak nielegalna demonstracja. Ponad pięćset osób próbowało wcisnąć się do wnętrza usytuowanej tam katedry Zaśnięcia Bogurodzicy oraz Wszystkich Świętych, gdzie uroczyście obchodzono Paschę.
   Tymczasem świątynia została zbudowana dla co najwyżej połowy tej liczby wiernych.
   Przyczyn wzrostu zainteresowania prawosławiem należy upatrywać z jednej strony w napływie dziesiątek tysięcy emigrantów z terenów byłego Związku Radzieckiego i całej Europy Wschodniej, z drugiej jednak strony coraz częściej słychać o przyjmowaniu prawosławia przez członków Kościoła anglikańskiego i innych Kościołów chrześcijańskich.
   Najgłośniejsza była konwersja trzydziestu anglikańskich księży, odrzucających święcenia kapłańskie kobiet, przyjętych przez diecezję Patriarchatu Antiocheńskiego. Wskazuje się również na postacie dwóch byłych protestantów, którzy odgrywają obecnie wielką rolę w prawosławiu brytyjskim: biskupów Kallistosa Ware - z diecezji Patriarchatu Ekumenicznego - oraz Basila Osborna z diecezji Patriarchatu Moskiewskiego.
   Prasa brytyjska wiele uwagi poświęca członkom rodziny królewskiej, wśród nich księciu Edynburga Filipowi, małżonkowi królowej Elżbiety II oraz jej synowi - następcy tronu - księciu Karolowi, którzy sympatyzują z prawosławiem. Biorą oni udział w pracach stowarzyszenia Przyjaciele Góry Atos, które za cel stawia sobie wspieranie "republiki mnichów" na arenie międzynarodowej oraz gromadzenie funduszy na potrzeby monasterów na Górze Atos. O ile nie dziwi zainteresowanie prawosławiem u księcia Filipa, który jest Grekiem, o tyle uwagę Brytyjczyków zwracają częste wizyty na Atosie księcia Karola. Korespondentka "The Guardian" w Atenach, powołując się na rozmowę z mnichem, stwierdza, że w przekonaniu mieszkańców Góry Atos brytyjski następca tronu jest już prawosławny w sercu, przed całkowitym przyjęciem prawosławia powstrzymuje go pozycja następcy tronu i przyszłej głowy Kościoła anglikańskiego.
   Szymon Krzywszczuk
   www.Kosciol.pl
   Ekumeniczny Serwis Prasowy

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)