Aktualności:

Numer 11(365)    Listopad 2015Numer 11(365)    Listopad 2015
fot.Michał Kość / Agencja Wschód
2002 V 22 Odeszła matuszka Nadzieja Doroszkiewicz

W wieku 77 lat 18 lutego zmarła matuszka Nadzieja Doroszkiewicz. Odeszła 31 lat po śmierci męża, o. Konstantego. O. Konstanty swoje życie zakończył w Jałówce, gdzie służył od 1956 do 1971 roku i na jego głównie barkach spoczywał trud budowy cerkwi.
   Matuszka Doroszkiewicz z dziećmiMatuszka uczyła w Jałówce w szkole podstawowej. Uczyła przez całe dojrzałe życie - sześć lat w Gródku, rok w Nowosadach, piętnaście w Jałówce i dwadzieścia w Białymstoku w szkole nr 20 i 42. W ostatniej, na Białostoczku, uczyła przez jedenaście lat religii, w szkole 45. społecznie parę lat rosyjskiego.
   Za pracę otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Synod biskupów odznaczył ją orderem św. Marii Magdaleny III stopnia.
   - Mama uczyła aż do ubiegłego roku. - Kochała szkołę i dzieci - mówi syn Apolinary Doroszkiewicz.
   Z matuszką Nadzieją pracowała katechetka Nina Dawidziuk.
   - Przyjaźniłyśmy się - wspomina. - To ona zachęciła mnie do nauki re-ligii, przedtem byłam bibliotekarką, i zbliżyła do Boga. Organizowała uroczyste lekcje, wigilie w szkole, wieczory poświęcone postom i świę-tom. Zachęcała dzieci do udziału w konkursach proponowanych przez Cerkiew, organizowała pielgrzymki do monasterów. Na zmianę, w każdą sobotę, woziłyśmy dzieci na próby chóru do parafii Świętego Ducha. W szkole urządziłyśmy salkę katechety-czną w stylu małej cerkiewki.
   - Matuszkę bardzo ceniła i szanowała młodzież i rodzice - dodaje pa-ni Nina. - Była osobą o wielkiej ser-deczności, pełną humoru, służącą pomocą, miłą i skromną.
   (ar)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)