Aktualności:

Numer 2(320)    luty 2012Numer 2(320)    luty 2012
fot.
2005 IV 13 Przysięga prezydenta

Arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodulos odebrał przysięgę nowego prezydenta Carlosa Papuliasa . Zgodnie z tradycją uroczysta ceremonia odbyła się w parlamencie republiki w obecności premiera Constantina Karamanlisa , przewodniczącej parlamentu Anny Psaruda-Benaki, posłów z większości partii.
   Carlos Papulias jest szóstym prezydentem Grecji od 1974 r., czyli upadku dyktatorskiego reżimu. Głosowało na niego 279 spośród 296 obecnych posłów. Innych kandydatów nie było. Carlos Papulias zmienił Konstantinosa Stefanopulosa , który sprawował ten urząd przez dwie kadencje.
   Lewicowa frakcja "Związek" odmówiła uczestnictwa w uroczystości, protestując przeciwko temu, że Cerkiew w Grecji nie jest oddzielona od państwa. Z tej przyczyny nieobecnych było wielu posłów socjalistycznej opozycji.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)