Aktualności:

Numer 6(240)    czerwiec 2005Numer 6(240)    czerwiec 2005
fot.
2005 IV 13 Przysięga prezydenta

Arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodulos odebrał przysięgę nowego prezydenta Carlosa Papuliasa . Zgodnie z tradycją uroczysta ceremonia odbyła się w parlamencie republiki w obecności premiera Constantina Karamanlisa , przewodniczącej parlamentu Anny Psaruda-Benaki, posłów z większości partii.
   Carlos Papulias jest szóstym prezydentem Grecji od 1974 r., czyli upadku dyktatorskiego reżimu. Głosowało na niego 279 spośród 296 obecnych posłów. Innych kandydatów nie było. Carlos Papulias zmienił Konstantinosa Stefanopulosa , który sprawował ten urząd przez dwie kadencje.
   Lewicowa frakcja "Związek" odmówiła uczestnictwa w uroczystości, protestując przeciwko temu, że Cerkiew w Grecji nie jest oddzielona od państwa. Z tej przyczyny nieobecnych było wielu posłów socjalistycznej opozycji.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)