Aktualności:

Numer 10(232)    październik 2004Numer 10(232)    październik 2004
fot.zdjęcie z archiwum diecezjalnego w Grazu
2005 IV 13 Ponowne wybory patriarchy?

Izraelski sąd podjął decyzję o powtórnych wyborach patriarchy jerozolimskiego. Oficjalną przyczyną była apelacja pewnego "prawosławnego Araba", który dowodził, iż podczas wyboru patriarchy Ireneusza doszło do machinacji. Nie od dziś wiadomo, że stosunki patriarchy z władzami Izraela nie są najlepsze.
   Władze długo po wyborze nie uznawały jego pełnomocnictw. Zdaniem prasy konflikt wybuchł z powodu bardzo znaczących własności ziemskich Cerkwi prawosławnej w Jerozolimie, których wartość szacuje się na miliony dolarów. Należą one do założonej w XVI wieku monastycznej wspólnoty Grobu Pańskiego. Właśnie ona jest właścicielką wielu elitarnych działek w samym centrum Jerozolimy, w tym także i tych, na których już dawno pobudowano domy żydowskich osadników. Żydzi żądali, żeby patriarcha, wybrany przy poparciu Aten i głosów Palestyńczyków, podpisał zobowiązanie, że jego patriarchat będzie oddawać te ziemie w arendę jedynie za zgodą izraelskiego rządu. Patriarcha uznał te żądania za nie do przyjęcia i ta-kiego dokumentu nie podpisał. W końcu władze uznały pełnomocnictwa nowego prawosławnego patriarchy.
   Obecnie patriarcha Ireneusz znalazł się w centrum intryg wynikłych za sprawą Greka Apostolosa Mawilisa, pracującego przez pewien czas w patriarchacie, a poszukiwanego przez Interpol za handel narkotykami. Patriarcha Ireneusz zdementował swoją więź z Mawilisem, władze izraelskie, jak widać, chcą wykorzystać ten skandal do pozbycia się niewygodnego dla nich patriarchy. Na razie nie wiadomo, jak zareaguje patriarcha na bezprecedensowe postanowienie sądu.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)