Aktualności:

Numer 3(297)    marzec 2010Numer 3(297)    marzec 2010
fot.
2005 IV 13 Ponowne wybory patriarchy?

Izraelski sąd podjął decyzję o powtórnych wyborach patriarchy jerozolimskiego. Oficjalną przyczyną była apelacja pewnego "prawosławnego Araba", który dowodził, iż podczas wyboru patriarchy Ireneusza doszło do machinacji. Nie od dziś wiadomo, że stosunki patriarchy z władzami Izraela nie są najlepsze.
   Władze długo po wyborze nie uznawały jego pełnomocnictw. Zdaniem prasy konflikt wybuchł z powodu bardzo znaczących własności ziemskich Cerkwi prawosławnej w Jerozolimie, których wartość szacuje się na miliony dolarów. Należą one do założonej w XVI wieku monastycznej wspólnoty Grobu Pańskiego. Właśnie ona jest właścicielką wielu elitarnych działek w samym centrum Jerozolimy, w tym także i tych, na których już dawno pobudowano domy żydowskich osadników. Żydzi żądali, żeby patriarcha, wybrany przy poparciu Aten i głosów Palestyńczyków, podpisał zobowiązanie, że jego patriarchat będzie oddawać te ziemie w arendę jedynie za zgodą izraelskiego rządu. Patriarcha uznał te żądania za nie do przyjęcia i ta-kiego dokumentu nie podpisał. W końcu władze uznały pełnomocnictwa nowego prawosławnego patriarchy.
   Obecnie patriarcha Ireneusz znalazł się w centrum intryg wynikłych za sprawą Greka Apostolosa Mawilisa, pracującego przez pewien czas w patriarchacie, a poszukiwanego przez Interpol za handel narkotykami. Patriarcha Ireneusz zdementował swoją więź z Mawilisem, władze izraelskie, jak widać, chcą wykorzystać ten skandal do pozbycia się niewygodnego dla nich patriarchy. Na razie nie wiadomo, jak zareaguje patriarcha na bezprecedensowe postanowienie sądu.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)