Aktualności:

Numer 7(301)    lipiec 2010Numer 7(301)    lipiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2005 IV 13 Ponowne wybory patriarchy?

Izraelski sąd podjął decyzję o powtórnych wyborach patriarchy jerozolimskiego. Oficjalną przyczyną była apelacja pewnego "prawosławnego Araba", który dowodził, iż podczas wyboru patriarchy Ireneusza doszło do machinacji. Nie od dziś wiadomo, że stosunki patriarchy z władzami Izraela nie są najlepsze.
   Władze długo po wyborze nie uznawały jego pełnomocnictw. Zdaniem prasy konflikt wybuchł z powodu bardzo znaczących własności ziemskich Cerkwi prawosławnej w Jerozolimie, których wartość szacuje się na miliony dolarów. Należą one do założonej w XVI wieku monastycznej wspólnoty Grobu Pańskiego. Właśnie ona jest właścicielką wielu elitarnych działek w samym centrum Jerozolimy, w tym także i tych, na których już dawno pobudowano domy żydowskich osadników. Żydzi żądali, żeby patriarcha, wybrany przy poparciu Aten i głosów Palestyńczyków, podpisał zobowiązanie, że jego patriarchat będzie oddawać te ziemie w arendę jedynie za zgodą izraelskiego rządu. Patriarcha uznał te żądania za nie do przyjęcia i ta-kiego dokumentu nie podpisał. W końcu władze uznały pełnomocnictwa nowego prawosławnego patriarchy.
   Obecnie patriarcha Ireneusz znalazł się w centrum intryg wynikłych za sprawą Greka Apostolosa Mawilisa, pracującego przez pewien czas w patriarchacie, a poszukiwanego przez Interpol za handel narkotykami. Patriarcha Ireneusz zdementował swoją więź z Mawilisem, władze izraelskie, jak widać, chcą wykorzystać ten skandal do pozbycia się niewygodnego dla nich patriarchy. Na razie nie wiadomo, jak zareaguje patriarcha na bezprecedensowe postanowienie sądu.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)