Aktualności:

Numer 2(272)    luty 2008Numer 2(272)    luty 2008
fot.Anna Radziukiewicz
2005 IV 13 Powrót relikwii

Ponad dziesięć milionów prawosławnych pokłoniło się w Rosji relikwiom św. św. męczennicy wielkiej księżnej Elżbiety i siostry Barbary. Między czerwcem 2004 a lutym 2005 roku przybyłe z Jerozolimy moszczi odwiedziły najodleglejsze zakątki kraju, a także diecezje Moskiewskiego Patriarchatu w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i bałtyckich.
   Przywiezienie relikwii św. św. męczennic Elżbiety i Barbary było pierwszym wspólnym przedsięwzięciem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą.
   Rosyjska Cerkiew Prawosławna za Granicą zamierza podarować relikwiarz z cząsteczkami moszczi mos-kiewskiej wspólnocie św. św. Marty i Marii tuż po zakończeniu prac remontowych.
   Mały relikwiarz sam w sobie jest świętością, zbudowany został bowiem z desek trumien, w których ciała męczennic w 1920 r. zostały przewiezione z Pekinu do Jerozolimy. Wmontowane są weń kapsuły z ziemią z Getsemani i Ałapajewska. Do wieka relikwiarza przymocowany jest medalion z wizerunkiem Spasa Nie Ręką Stworzonego, który został podarowany wielkiej księżnej przez cara Mikołaja II z okazji przyjęcia przez nią prawosławia.
   Założona przez wielką księżną wspólnota Marty i Marii wznowiła działalność charytatywną zaledwie dwanaście lat temu, dzisiaj modli się w niej i pracuje około stu sióstr. Przy wspólnocie istnieje przytułek dla dzieci. Sama wspólnota dysponuje jedynie niedużym budynkiem, który wymaga kapitalnego remontu.
   Monasterska cerkiew, zaprojektowana na zamówienie wielkiej księżnej Elżbiety przez architekta Szusiewa, do dziś wykorzystywana jest przez artystyczno-konserwatorskie pracownie im. Grabara. Na mocy porozumienia Cerkwi z rosyjskim ministerstwem kultury pracownie otrzymają inny lokal jeszcze w tym roku.
   Relikwiarze z moszczami wróciły do monasteru św. równej apostołom Marii Magdalenie w Getsemani.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)