Aktualności:

Numer 10(376)    Październik 2016Numer 10(376)    Październik 2016
fot.Anna Radziukiewicz
2005 IV 13 Powrót relikwii

Ponad dziesięć milionów prawosławnych pokłoniło się w Rosji relikwiom św. św. męczennicy wielkiej księżnej Elżbiety i siostry Barbary. Między czerwcem 2004 a lutym 2005 roku przybyłe z Jerozolimy moszczi odwiedziły najodleglejsze zakątki kraju, a także diecezje Moskiewskiego Patriarchatu w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i bałtyckich.
   Przywiezienie relikwii św. św. męczennic Elżbiety i Barbary było pierwszym wspólnym przedsięwzięciem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą.
   Rosyjska Cerkiew Prawosławna za Granicą zamierza podarować relikwiarz z cząsteczkami moszczi mos-kiewskiej wspólnocie św. św. Marty i Marii tuż po zakończeniu prac remontowych.
   Mały relikwiarz sam w sobie jest świętością, zbudowany został bowiem z desek trumien, w których ciała męczennic w 1920 r. zostały przewiezione z Pekinu do Jerozolimy. Wmontowane są weń kapsuły z ziemią z Getsemani i Ałapajewska. Do wieka relikwiarza przymocowany jest medalion z wizerunkiem Spasa Nie Ręką Stworzonego, który został podarowany wielkiej księżnej przez cara Mikołaja II z okazji przyjęcia przez nią prawosławia.
   Założona przez wielką księżną wspólnota Marty i Marii wznowiła działalność charytatywną zaledwie dwanaście lat temu, dzisiaj modli się w niej i pracuje około stu sióstr. Przy wspólnocie istnieje przytułek dla dzieci. Sama wspólnota dysponuje jedynie niedużym budynkiem, który wymaga kapitalnego remontu.
   Monasterska cerkiew, zaprojektowana na zamówienie wielkiej księżnej Elżbiety przez architekta Szusiewa, do dziś wykorzystywana jest przez artystyczno-konserwatorskie pracownie im. Grabara. Na mocy porozumienia Cerkwi z rosyjskim ministerstwem kultury pracownie otrzymają inny lokal jeszcze w tym roku.
   Relikwiarze z moszczami wróciły do monasteru św. równej apostołom Marii Magdalenie w Getsemani.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)