Aktualności:

Numer 11(293)    listopad 2009Numer 11(293)    listopad 2009
fot.Anna Radziukiewicz
2005 IV 13 Wspólnie zbudują monaster i centrum terapeutyczne


   Umowę o współpracy stawropolskiej i władykaukaskiej diecezji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z berlińską i niemiecką diecezją Rosyjskiej Cerkwi za Granicą w sprawie wspólnej budowy żeńskiego monasteru Objawienia Pańskiego w Biesłanie podpisano w rezydencji Aleksego II w Czystym Zaułku. Przy wspólnocie ma powstać centrum terapeutyczne i traumatologiczne.
   Umowę podpisali biskup stawropolski i władykaukaski Teofan oraz arcybiskup berliński i niemiecki Marek .
   Biskup Teofan podkreślił, że berlińska i niemiecka diecezja Rosyjskiej Cerkwi za Granicą natychmiast zareagowała na tragedię w Biesłanie. - Nim kryzys z zakładnikami zakończył się w tak dramatyczny sposób, w parafiach Rosyjskiej Cerkwi za Granicą rozpoczęła się zbiórka środków na pomoc przeznaczoną dla mieszkańców Biesłanu, do Osetii zostały skierowane lekarstwa. Tragedia pozostawiła straszne ślady: nie ustaje ból matek, które straciły dzieci, wiele osób, którym udało się przeżyć, potrzebuje pomocy. Budowany ośrodek będzie pierwszą rehabilitacyjną placówką w Osetii Północnej, specjalizującą się w udzielaniu pomocy osobom, które ucierpiały w biesłańskiej tragedii.
   Arcybiskup Marek ze swej strony podkreślił: - Realizacja tego projektu świadczy o naszym wspólnym pragnieniu niesienia ludziom światła prawosławnej wiary. Myślę, że jest to znaczący krok w naszym zbliżeniu na chwałę Boga, dla dobra Cerkwi.
   Przed podpisaniem umowy patriarcha Aleksy II zauważył, że zbrodniczy akt terroru, dokonany w biesłańskiej szkole, wywołał ból nie tylko w sercach mieszkańców Biesłanu i Rosji, ale także poza jej granicami.
   - Należy podkreślić, że jest to już druga wspólna akcja realizowana przez Moskiewski Patriarchat i Rosyjską Cerkiew za Granicą. W ciągu siedmiu miesięcy w naszym kraju znajdowały się relikwie św. męczennicy wielkiej księżnej Elżbiety i siostry Barbary. Dla prawosławnych w naszej ojczyźnie przeniesienie tych świętości było moralnym i duchowym wsparciem - dodał patriarcha.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)