Aktualności:

Numer 12(306)    grudzień 2010Numer 12(306)    grudzień 2010
fot.Ałła Matreńczyk
2005 IV 13 Wspólnie zbudują monaster i centrum terapeutyczne


   Umowę o współpracy stawropolskiej i władykaukaskiej diecezji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z berlińską i niemiecką diecezją Rosyjskiej Cerkwi za Granicą w sprawie wspólnej budowy żeńskiego monasteru Objawienia Pańskiego w Biesłanie podpisano w rezydencji Aleksego II w Czystym Zaułku. Przy wspólnocie ma powstać centrum terapeutyczne i traumatologiczne.
   Umowę podpisali biskup stawropolski i władykaukaski Teofan oraz arcybiskup berliński i niemiecki Marek .
   Biskup Teofan podkreślił, że berlińska i niemiecka diecezja Rosyjskiej Cerkwi za Granicą natychmiast zareagowała na tragedię w Biesłanie. - Nim kryzys z zakładnikami zakończył się w tak dramatyczny sposób, w parafiach Rosyjskiej Cerkwi za Granicą rozpoczęła się zbiórka środków na pomoc przeznaczoną dla mieszkańców Biesłanu, do Osetii zostały skierowane lekarstwa. Tragedia pozostawiła straszne ślady: nie ustaje ból matek, które straciły dzieci, wiele osób, którym udało się przeżyć, potrzebuje pomocy. Budowany ośrodek będzie pierwszą rehabilitacyjną placówką w Osetii Północnej, specjalizującą się w udzielaniu pomocy osobom, które ucierpiały w biesłańskiej tragedii.
   Arcybiskup Marek ze swej strony podkreślił: - Realizacja tego projektu świadczy o naszym wspólnym pragnieniu niesienia ludziom światła prawosławnej wiary. Myślę, że jest to znaczący krok w naszym zbliżeniu na chwałę Boga, dla dobra Cerkwi.
   Przed podpisaniem umowy patriarcha Aleksy II zauważył, że zbrodniczy akt terroru, dokonany w biesłańskiej szkole, wywołał ból nie tylko w sercach mieszkańców Biesłanu i Rosji, ale także poza jej granicami.
   - Należy podkreślić, że jest to już druga wspólna akcja realizowana przez Moskiewski Patriarchat i Rosyjską Cerkiew za Granicą. W ciągu siedmiu miesięcy w naszym kraju znajdowały się relikwie św. męczennicy wielkiej księżnej Elżbiety i siostry Barbary. Dla prawosławnych w naszej ojczyźnie przeniesienie tych świętości było moralnym i duchowym wsparciem - dodał patriarcha.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)